ආගමක් තෝරාගැනීමේදී ප්‍රමුඛත්වය ලබා දිය යුත්තේ කුමන කරුණුවලටද? (Which Priorities Should Be Given When Choosing a Religion?)

මිනිසා දරන සෑම විශ්වාසයකින්ම විමුක්තිය අත්කර ගත හැකි වන්නේ නැත. ඒ සඳහා නිවැරදි දහමක් අවශ්‍යය. එබැවින් විශ්වාස කල යුත්තේ තමන්ට විමුක්තිය ලැබේවි යන ස්ථිර විශ්වාසයක් ඇති දේ පමණි. ඒ අනුව කෙනෙක් දරන විශ්වාසය කුමන පදනමක පිහිටා තිබේදැයි සෝදිසි කර බැලීම අනිවාර්ය ය. උදාහරණයක් ලෙස යම් කෙනෙක් ප්‍රභූ වරයෙකුට වැඳීමෙන් විමුක්තිය ලැබේවි යැයි විශ්වාස කරන්නේ නම් ඒ සඳහා සාධාරණ හේතු තිබිය යුතුය. නො එසේ නම් එම වන්දනය හුදෙක් අන්ද විශ්වාසයක් පමණි. මේ නිසා කෙනෙක් විශ්වාස කල යුත්තේ තවත් කෙනෙකුට ඔහුගෙන් විමුක්තිය උදා කල හැකි නම් පමණ ය. මේ නිසා කෙනෙක් විශ්වාස කරන තැනැත්තාම තවත් කෙනෙකුගේ උදව් උපකාර බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඔහුව  දේවත්වයෙන් විශ්වාස කිරීම නිසා කිසිම ප්‍රයෝජනයක් අත්වන්නේ නැත.
ආගමේ නාමයෙන් යම් කිසි චර්යාවන් කළහොත් ඒවායින් බලාපොරොත්තුවන ප්‍රතිපල ලැබිය යුතුය. එසේම එම ප්‍රතිලප ශක්තිමත් පදනමක් මත පිහිටා තිබිය යුතුය. එසේ නොවී ඒවා තාවකාලික දේවල් නම් ඉන් ප්‍රයෝජනයක් නොමැත. එසේම කුමන ආගමික අභ්‍යාසයන් සිදු කලත් ඉන් ලැබෙන ප්‍රතිපල ගැන දැඩි විශ්වාසයක් නොමැති නම් ඒවායින්ද පලක් නොමැත.
මිනිසා ආගමක් ලෙස පිළිගත යුත්තේ සියල්ලන්ටම වඩා බලගතු දෙවි කෙනෙකුගෙන් ලද ජිවන සැලස්මකටය. එවිට ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වන සියල්ලම අපට ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. අපගේ අවසානයද ඔහු වෙතම විය යුතුය. එවිට අපගේ විමුක්තිය ඔහු ලඟා කර දෙනු ඇත. අපගේ මැවුම්කරු සහ රක්ෂකයා ඔහුම විය යුතුය. අප පිළිපදින දහම එම දෙවියන්ගෙන්ම ලැබුණු එකක් බව නිවැරදිව සනාථ කර ගැනීමට හැකි විය යුතුය. නැතහොත් අපගේ විශ්වාසයෙන් හෝ අප කරන ඇදහිලි වලින් ප්‍රයෝජනයක් අත් නොවනු ඇත.
මේ අනුව නිවැරදි දහමක් පහත දැක්වෙන අවශ්‍යතා සපුරා තිබිය යුතු ය.
 • දෙවියන් ගැන නිවැරදි සහ සත්‍ය වූ කරුණු ඉදිරිපත් විය යුතුය
 • දෙවියන්ගෙන් පහළ වූ දහමක් බව තහවුරු කල හැකි සාක්ෂි තිබිය යුතුය
 • දහම පහලවූ මුල් භාෂාවෙන්ම තිබිය යුතුය
 • දහම කිසිම වෙනසකට ලක් නොවී පහල වූ ආකාරයටම ආරක්ෂා කොට තිබෙන බව සනාථ කල හැකි සාක්ෂි තිබිය යුතුය
 • දහම මිනිසුන්ගේ උවමනාවන්ට සරිලන පරිදි වෙනස් නොකර තිබිය යුතුය
 • දහම තුල කිසිම පරස්පරතාවයක් නොතිබිය යුතුය
 • දහමක් ලොව ඕනෑම තැනකදී පිළිපැදීමට හැකි විය යුතුය
 • දහමකින් මිනිසාට පිළිපැදිය හැකි නිවැරදි මාර්ගය සරලව පෙන්වා දී තිබිය යුතුය
 • ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් එම දහම පෙන්වා දෙන ඇදහිලි ඉටුකළ හැකි විය යුතුය
 • මිනිසාගේ උපතේ සිට විපත දක්වා වූ සියළු කාරනා එම දහමින් පැහැදිලි කොට දී තිබිය යුතුය
 • එම දහමේ ඇති නීති රීති යල්පැන ගිය ඒවා නොවිය යුතුය
 • දහම පහළ කල යුගයේ පැවති අවිද්‍යාත්මක සංකල්පයන් සත්‍ය කරුණු ලෙස දහමින් ඉදිරිපත් නොවී තිබිය යුතුය
 • මරණයෙන් පසු සිදු වන දේවල් ගැන නිවැරදිව කරුණු ඉදිරිපත් කොට තිබිය යුතුය
ඉහත පෙන්වා දෙන ලද කරුණු ගැන සෑහීමකට පත්විය හැකි නම් එවැනි දහමක් පිලිපැදීමෙන් මෙලොව ජිවිතය් සහ මරණයෙන් පසු ජීවිතය ජය ගත හැකිය. ඒ වෙනුවට මිනිසා විසින් වෙනස් කරන ලද හෝ මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරනු ලබු දහමක් පිළිපදින්නේ නම් ඉන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් අත්වන්නේ නැත.

අද බොහෝ අය කරන්නේ දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම වූ දහමක් පිළිපැදිමය. එහි සත්‍ය අසත්‍යතාව ගැන සොයා බැලීමක් කරන්නේ නැත. මේ නිසා සිදු වන්නේ දහම වෙනුවට දෙමව්පියන් පෙන්වා දෙන ලද චාරිත්‍ර වලට ඇදහීම පමණි. එසේ කිරීමෙන් මිනිසාගේ විමුක්තිය අත්කර ගැනීම සිහිනයක් වන්නේය. තවත් සමහරු නිවැරදි දහම සොයා ගනු ලැබුවත් එය පිළිපැදීමට සමාජය ඉඩ හරින්නේ නැත. එහෙත් ඔවුන් මරනේයෙන් පසු උදව්වට නොඑන බව මතක තබා ගත යුතුය.

By Fasy Ajward.By Fasy Ajward B.Sc(Special)Hons,
Ex.Research officer at former Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.