අල්ලාහ් සියල්ල දන්නේ නම් පරික්ෂා කොට බලා ස්වර්ගයට හෝ නිරයට යවන්නේ ඇයි? (If Allah knows everything, why not send it to heaven or hell without testing?)

කාලය මැවූ අල්ලාහ් කාලයට සිමා නොවන බැවින් ඔහුට මිනිසා කරන සෑම දෙයක් ගැනම පුර්ණ දැනුමක් ඇත්තේය. එබැවින් මිනිසාව පරික්ෂා නොකරම අවස්ථාවක් දුන් විට පින් දහම් කරනු ලබන අයව ස්වර්ගයටත් අකුසල් කරුණු ලබන අයව නිරයටත් දැමිය හැකිය. එය අල්ලාහ්ගේ දැනුම සම්බන්ද දෙයකි. එහෙත් සියල්ල නොදන්නා මිනිසා පරික්ෂා කර බැලීමෙන් තොරව නිරයට යෑමට එකඟ නොවනු ඇත. එහෙත් පරික්ෂා නොකරම ස්වර්ගයට යවනු ලබන අයනම් එම තීරණය ගැන සතුටට පත්වනු ඇත. නිරයට යන අය පවසනු ඇත්තේ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නම් ඔවුන් පින් දහම් කොට ස්වර්ගයට වරම් ලබා ගන්නා බවයි. මේ හේතුවෙන් සැමටම පෙනෙන පරිදි යුක්තිය ඉටුකිරීම සඳහා පරික්ෂාකොට බලා ඔවුන් ලබා ගන්නා ප්‍රතිපල අනුව ස්වර්ගයට හෝ නිරයට යැවීමට නියමිතය.

කෙසේ වෙතත් මිනිසාට මෙලොවදී ලබා දී ඇත්තේ ඉතා අනගි අවස්ථාවකි. මිනිසාට නිවැරදි මාර්ගය කුමක්දැයි පෙන්වා දීම සඳහා නබිවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් දහම් පුස්තක පහළ කොට ඇත. තවද මිනිසුන් වැරදි කලත් ඒවාට සමාව ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දී ඇත. මේ නිසා කුමන වරදක් කලත් ඒවා නිවැරදි කර ගැනීමට මිනිසාට හැකියාව ලැබෙන්නේය. ඉන් ප්‍රයෝජන ගැනීම මිනිසා සතු කාර්‍යයකි. එම අවස්ථාව මග හැරීමෙන් සිදුවන දේවල්වලට මිනිසාම වග කිව යුතුය. ඒ අනුව අවස්තවක් දුන් පසු නිරයට දැමීම ගැන කිසිවෙකුට විරුද්ධ විය නොහැකිය.

අල්ලාහ් කාරුණික නම් මිනිසුන් කරන වැරදිවලට දඬුවම් කරන්නේ ඇයිදැයි ඇතැම් අය ප්‍රශ්න කරති. එහෙත් එසේ ප්‍රශ්න කරන අයට යම් අසාධාරණයක් සිදු වූ විට අල්ලාහ් වැරදි කළ අයට දඬුවම් නොකර බලාගෙන ඉන්නේ ඇයිදැයි එම කටින්ම හරවා ප්‍රශ්න කරනු ඇත. මේ නිසා වැරැද්ද සිදුවූ අයගේ පැත්තෙන් බලන කල වැරදි කල අයට දඬුවම් නොකර සිටීම අසාධාරණයකි. එබැවින් කිසිවෙකු විසින් එවැනි දෙයක් අනුමත කරන්නේ නැත. ඒ අනුව සෑම කෙනෙක්ම බලාපොරොත්තු වන්නේ පරීක්ෂණයකින් පසු ස්වර්ගයට හෝ නිරයට දමා සාධාරණය ඉටු කිරීමය.

හිට්ලර්, මුසලෝනි වැනි අය මිලියනයකට වඩා මිනිසුන් ඝාතනය කොට ඇත. තවද ජපානයට හෙලන ලද පරමාණුක බෝම්බය නිසා මොහොතකින් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් මිය ගියෝය. ඉරාකයේ රසායනික අවි ඇතැයි කියමින් තවත් විශාල පිරිසක් ඝාතනය කළෝය. මෙලෙස ඝාතනයට ලක්වුවන් එම වැරැද්ද කල අයට දඬුවම් නොකර සිටීම අනුමත කරයිද? කිසිසේත්ම නැත. තවත් පැත්තකින් වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් නොකළේ නම් අල්ලාහ් සාධාරණය ඉෂ්ට නොකලා යැයි දොස් නගනු ඇත. මේ නිසා වැරදි කරුවන්ට දඬුවම් කොට සාධාරණය ඉටු කිරීම අල්ලාහ් තමන් වෙත පවරාගෙන ඇත.

විභාගයක් පවත්වා ඉන් සමත්වන අයට මෙන්ම අසමත්වන අයට එකම සැලකිල්ල ලබා දෙන්නේ නම් එවැනි විභාගයක අර්ථයක් නැත. එබැවින් විභාගය සමත්වන අයට යම් තිළිණයක් ලබා දිය යුතුය. එසේ නොකළේ නම් විභාග අපේක්ෂකයින් කිසිවෙකු එම විභාගයට සුදානම් නොවනු ඇත. එලෙසින්ම මිනිසාව මෙලොවට යවා ඇත්තේ පරික්ෂා කර බැලීමටය. එබැවින් එම පරීක්ෂණයෙන් ජය අත්කර ගනු ලබන අයට තිළිණයක් ලබා දිය යුතුම ය. මේ නිසා ස්වර්ගය සහ නිරය මවා තිබේ.

ඇතැම් අය පවසන්නේ අල්ලාහ්ව විශ්වාස නොකිරීමේ එකම වරදට සදාකල් නිරයට යැවීම අසාධාරණ බවයි. එහෙත් ඔවුන් සාදන භාණ්ඩයකින් බලාපොරොත්තු වන කාර්ය කිසිසේත්ම ඉටු නොවන්නේ නම් එයට ඔවුන් කුමක් කරන්නේදැයි සිතා බැලීමෙන් ඊට පිළිතුර ලබා ගත හැකි වන්නේය.

By Fasy Ajward.

B.Sc (Sp.Phy) Hons.J.Pura,

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.