• ඉස්ලාම් තුළින් ඔබ ගරුත්වයක්, ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් ලබන අතර, එය ඔබට ලැබුණු උතුම් වූ භාග්‍යයක් සේ සළකා දිවි හිමියෙන් එහි විධානයන් පිළි පදින්න. තවද මං මුළාවූවන්ගේ වැරදි මග ඔස්සේ ගමන් නොකරන්න.

• සමහර නාමික මුස්ලිම් වරුන්ගේ අත්තෝනමතික ක්‍රියා කලාප තුළින් ඉස්ලාම් දහම විනිශ්චය නොකරන්න. අල්කුර්ආනය හා අවසාන දූතවරයාගේ ජීවිතය, එම මග ඔස්සේ ගමන් කළ සැදැහැවතුන්ගේ ජීවතය තුළින් ඉස්ලාම් දහම බලන්න.

• ඔබ ඉස්ලාම් හා මුස්ලිම් වරුන් කෙරෙහි දක්වන සැබෑ ආදරය, දායකත්වය තුළින් ඔබ දහම තුළ තව තවත් ශක්තිමත් වෙයි. අල්ලාහ් ශුද්ධවූ කුර්ආනයෙහි පවසයි: නිසැකයෙන්ම විශ්වාසවන්තයින් සහෝදර වරුන්ය. (අල්හුජුරාත්: 11).

• ඔබ දහමෙහි ස්ථීරවීමට නම්:

1- අල්කුර්ආනය හා නබි  (ﷺ) තුමාගේ ජීවිතය පිවිතුරු චේතනාවෙන් යුතුව හොදින් හදාරන්න. සුදුසු අයගෙන් ආගමික දැනුම ලබාගන්න. අන්තර් ජාලය තුළින් දැනුම ලබන විට ව්ශ්වාසනීය වෙබ් අඩවි හරහා පමණක් දැනුම ලබාගන්න. ආගම හදාරන විට ඉවසීම ඉතා අවශ්‍යය. ආගමික දැනුම ලද අයට හිමිවන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය, අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා ඔවුන්ට වදාළ සුභ පැතුම් පිළිබද ඔබව දැනුවත් කරගන්න එය ඔබව එම මාර්ගයේ ඉවසීමෙන් ගමන් කිරීමට ධෛර්්‍යයමත් කරනු ඇත.

2- නබි  (ﷺ) තුමන්ගේ, එතුමන්ගේ මිතුරන්ගේ හා මුස්ලිම් උගත් විද්වතුන්ගේ ජීවිත කථා හදාරන්න.

3- සලාතය නියමිත වේලාවට ඉටු කරන්න. මස්ජිදයෙහි පැවැත්වෙන සමූහ සලාතයට කල් වේලා ඇතුව සහභාගිවන්න. සතියකට වතාවක් සිකුරාදා දිනයෙහි පැවැත්වෙන කුත්බා දේශණයට හා සලාතයට කල් වේලා ඇතුව සහභාගිවන්න.

4- යහපත් ගති පැවතුම්වලින් යුක්තවූ කෙනෙකු වන්න. යහපත් ගති පැවතුම් ඇති අයව ප්‍රිය කරන්න, ඔවුන්ව ඇසුරු කරන්න.

• අල්-කුර්ආනය හා සුන්නාව අවබෝධ කරගැනීම සදහා ආරාබි භාෂාව මනා සංයමයකින් ඉගෙන ගැනීමට උත්සහ කරන්න.

By: අබූ අස්මා

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *