ඉස්ලාමිය විශ්වාසය අනුව අල්ලාහ් මැවුම් කරුවා ද රක්ෂකයා ද පෝෂකයා ද වේ. මේ නිසා ලෝකයේ ජිවත්වන සෑම ජීවියෙකුගේම අහාර ඇතුළු අනෙක් සියළුම උවමනාවන් අල්ලාහ් විසින් ඉටු කරනු ලබන්නේය. කෙසේ වෙතත් අල්ලාහ් කෙරෙහි විශ්වාසයක් නොමැති මිනිසා සිතන්නේ තම ව්‍යාපාරය නිසා හෝ තම රැකියාව නිසා ජිවත් වන බවයි. සැබැවින්ම ඒවා මිනිසාගේ උවමවන් ලබා දීම සඳහා තිබෙන මාර්ගයන් පමණි.

අල්ලාහ්, මිනිසාව විශේෂ මැවීමක් ලෙස මවා ඔහුට පමණක් අල්ලාහ් නියම කර ඇති දේ උත්සාහයන් ලබා ගැනීමට සලස්වා ඇත. මේ නිසා මිනිසා හැර අන් සෑම ජිවියෙකුටම අල්ලාහ් විසින්ම අහාර ලබා දුන්නත් මිනිසාට තම අවශ්‍යතාවයන් ලබා ගැනීමට සිදු වන්නේ තමන්ගේ උත්සාහයෙනි.
මිනිසා හැර අනෙක් බොහෝ ජීවින් හෙටට කියා දෙයක් ඉතුරු කරන්නේ නැත. ඒ සෑම ජීවියෙක්ම අල්ලාහ් කෙරෙහි පුර්ණ විශ්වාසයෙන් ජිවත් වන්නේය. උදාහරණයක් ලෙස ඇතැම් පණුවන් ජිවත් වන්නේ පස යටය. එහෙත් උන් අහාර නැතුව මිය යන්නේ නැත. සෑම පක්ෂියෙකුම උදේට තම කුඩුවෙන් පියාසර කර යන්නේ ආහාර සොයමින් ය. ඒ සෑම පක්ෂියෙකුම හවස තම කුඩුවලට පැමිණෙන්නේ තම කුස ගින්න නිවාගෙනය. මින් පැහැදිලි වන්නේ අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන බවයි.
මිනිසා අල්ලාහ් කෙරෙහි පුර්ණ විශ්වායෙන් ජිවත් වන්නේ නම් සත්ව කොකයේ අනෙක් ජිවින්ට අහාර ලබා දෙන අකාරයටම මිනිසාටත් අහාර ලබා දෙන බව නබිතුමා පවසා ඇත. තවද, කුරානයේ මෙලෙස සඳහන් වේ. “කවරෙක් අල්ලාහ්ට බියවී ක්‍රියා කරයිද ඔහුට අල්ලාහ් මඟක් ඇති කරන්නේය. තවද, ඔහු නොසිතු ආකාරයට ඔහුට අහාර ලබා දෙන්නේය. තවද, කවරෙක් අල්ලාහ් කෙරෙහි පූර්ණව විශ්වාස කරයිද ඔහුට (අල්ලාහ්) ප්‍රමාණවත් වන්නේය” (කුරානය 65:2-3). මේ නිසා අල්ලාහ් කෙරෙහි ස්ථිර විශ්වාසයෙන් ජිවත් වන තැනැත්තා තම වෙළඳාම අඩුවීම කෙරෙහි හෝ රැකියාව අහිමි වීම ගැන බියක් ඇති කර ගත යුතු නැත.
අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අව්ෆ් රලි තුමා මක්කාවේ සිටි කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකි. එහෙත් කුරෛෂ් වරුන්ගේ වද හිංසා නිසා ඔහු තම සියළුම වස්තුව හැර දමා හිස් අතින් මදිනා නගරයට හිජ්රත් ගියේය. කෙසේ වෙතත් ඔහු අල්ලාහ්ගේ උදව්වෙන් ටික කලකදී නැවතත් පෙර පරිදිම කොටි පති ව්‍යාපාරිකයෙක් විය. මින් පැහැදිලි වන්නේ අල්ලාහ් කෙරෙහි ස්ථිරව විශ්වාසය තබන්නේ නම් ඔහුට කිසිවෙකුගේ කුමන්ත්‍රණ වලට බිය විය යුතු නැති බවයි.

මුස්ලිම්වරුන්ගේ ඉලක්කය විය යුත්තේ මරණයෙන් පසු ජීවිතය ජය ගැනීම ය. එම නිසා මෙලොවදී අධික ලෙස වස්තුව රැස් කිරීමට උත්සාහ කිරීමෙන් එම ඉලක්කය අත්කර ගැනීමට බදා සිදු විය හැකිය. එය හොඳින් තේරුම් ගන්නේ නම් උවමනාවට වඩා වස්තුව සෙවීම පසෙක ලා මරණයෙන් පසු ජීවිතය ජය ගැනීමට ක්‍රියා කරනු ඇත.

By Fasy Ajward.B.Sc(Special)Hons.

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *