පරිච්ඡේදය 100 – අල්ආදියාත් (වේගයෙන් දුවන අශ්වයෝ)

පරිච්ඡේදය – 100

අල්ආදියාත් (වේගයෙන් දුවන අශ්වයෝ)

මක්කි – වැකි 11

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

100:1,2,3,4,5. හුස්ම හරිමින් වේගවත්ව දුවන අශ්වයින් කෙරෙහිද, ගිනි පුපුරු නංවන්නා වූ දේ කෙරෙහිද, අළුයමයෙහි ප්‍රහාර එල්ල කරන ඒවා කෙරෙහිද, දූවිලි අවුස්සා දමන දේ කෙරෙහිද, එමගින් (සතුරු සේනාව) මධ්‍යයෙහි අවතීර්ණ වන ඒවා කෙරෙහිද දිවුරා පවසමි!


إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

100:6. නියතව මිනිසා තම 10ස්වාමියාට ගුණමකුවෙකු ලෙසම සිටියි.


وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ

100:7. නියතව, ඔහුම එයට සාක්ෂිය ලෙස සිටියි.


وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

100:8. තවද, නියතව ඔහු දැඩිව සම්පත්වලට ඇලුම් කරයි.


أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

100:9,10. සොහොන්වල ඇති දේ පිටට ගෙන එනු ලැබ, හදවත්වල ඇති දේද හෙළි කරනු ලබන කල (තමාට අත්වන ඉරණම ගැන) ඔහු දැනගන්න එපාය?


إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

100:11. නියතව ඔවුන්ගේ 10ස්වාමියා 9එම දිනයේදී ඔවුන් ගැන හොඳින් දනියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.