පරිච්ඡේදය 98 – අල්බයියිනා (පැහැදිලි මූලාධාරය)

පරිච්ඡේදය – 98

අල්බයියිනා (පැහැදිලි මූලාධාරය)

මදනි – වැකි 8

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

98:1. 2වේදකය ඇත්තන් අතරින්ද 17සම කිරීම් කරන්නන් අතරින්ද කවරහු 12ප්‍රතික්ෂේප කළෝද ඔවුහු, තමන් හමුවට පැහැදිලි මූලාධාර පැමිණෙන තෙක් ඉවත්වන්නන් ලෙස නොසිටියහ.


رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً

98:2. (එම මූලාධාරය නම්) පිරිසිදු 2වේදක කියවා පෙන්වන 1අල්ලාහ්ගෙන් පැමිණි 8දූතයෙකු වේ.


فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

98:3. එහි සෘජු නීති රීති ඇත.


وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

98:4. 2වේදක දෙනු ලැබුවෝ තමන් හමුවට පැහැදිලි මූලාධාරය පැමිණි පසුව හැර වෙන් නොවූහ.


وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

98:5. 4සෘජු මාර්ගයෙහි සිට,  37මිශ්‍ර නොකළවුන් ලෙස ඔහුටම අවනත වී, 1අල්ලාහ්ව 16නැමදුම් කරන ලෙසටද,  7සලාතය තහවුරු කර 27සකාතයද දී සිටින ලෙසටද හැර, ඔවුන් අණ කරනු ලැබුවේ නැත. සෘජු ධර්මය මෙයම වේ.


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

98:6. 2වේදකය ඇත්තන් අතරින්ද, 17සම කිරීම් කරන්නන් අතරින්ද නියතව කවරහු 12ප්‍රතික්ෂේප කළෝද ඔවුහු 21නිරයේ ගින්නෙහි සිටින්නෝය. ඔවුහු එහි ස්ථීරව සිටින්නෝය. මැවුම් අතරින් වඩාත් දුෂ්ඨයින් මොවුන්මය.


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

98:7. නියතව කවරහු 6විශ්වාස කර, යහකම් කරත්ද, ඔවුන් මැවුම් අතරින් වඩාත් ශ්‍රේෂ්ඨයින්ය.


جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

98:8. ඔවුන්ගේ 37කුලිය ඔවුන්ගේ 10ස්වාමියා හමුවෙහි නිත්‍ය 22ස්වර්ග උයන් වේ. ඒවායෙහි පහළින් ගංගා ගලා බසින්නේය. ඔවුහු එහි කවදත් ස්ථීරව සිටින්නෝය. 1අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන තෘප්තිමත් වූයේය. ඔවුහුද ඔහු ගැන තෘප්තිමත් වූහ. මෙය, කවරෙක් තම 10ස්වාමියාට බිය වී ක්‍රියා කරයිද ඔහුට අයත්වන්නක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.