පරිච්ඡේදය 96 – අල්අලක් – (ගර්භාෂ සිවියෙහි) ඇලී සිටිය හැකි දෙයක්

පරිච්ඡේදය – 96

අල්අලක් – (ගර්භාෂ සිවියෙහි) ඇලී සිටිය හැකි දෙයක්

මක්කි – වැකි 19

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

96:1. (ඕ:නබි! සියල්ල) මැවූ ඔබගේ 10ස්වාමියාගේ නාමය මගින් ඔබ කියවන්න!


خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

96:2. ඔහු මිනිසාව (ගර්භාෂ සිවියෙහි) ඇලී සිටිය හැකි දෙයකින් මැව්වේය.


اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

96:3. ඔබ කියවන්න! ඔබගේ 10ස්වාමියා වඩාත් කීර්තිමත්කෙනාය.


الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

96:4. ඔහුම පෑන මගින් ඉගැන්වූයේය.


عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

96:5. ඔහු මිනිසා නොදන්නා දේ ඔහුට ඉගැන්වූයේය.


كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى

أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى

96:6,7. එසේ නොව, නියතව මිනිසා තමාව අවශ්‍යතා නොමැත්තෙකු ලෙස දකින කල සීමාව ඉක්මවා ක්‍රියා කරයි.


إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى

96:8. නියතව, ඔබගේ 10ස්වාමියා හමුවටම ආපසු යා යුතුව ඇත.


أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى

عَبْدًا إِذَا صَلَّى

96:9,10. ගැත්තෙක් ‘7සලාතය’ ඉටු කරන විට (ඔහුව) වළක්වන්නෙකු දෙස ඔබ බැලුවෙහිද?


أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى

96:11,12. ඔහු 4යහමඟෙහි සිටියත්, නැතිනම් බිය බැති බව මගින් අණ කළත් (ඔහුව වළක්වන්නෙකු දෙස) ඔබ බැලුවෙහිද?


أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى

96:13. ඔහු (නබි වන ඔහුව) 49බොරු කර, ඉවතලීම් කළ ක්‍රියාව ගැන ඔබ බැලුවෙහිද?


أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

96:14. නියතව 1අල්ලාහ් (සියල්ල) බලා සිටියි යැයි ඔහු නොදැනගත්තේද?


كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

96:15. එසේ නොව, ඔහු මෙයින් ඉවත් නොවන්නේ නම්, නියතව අපි ඔහුගේ ඉදිරි නළලෙහි කෙස අල්වාගන්නෙමු.


نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

96:16. වැරදි කර, බොරු පවසන (ඔහුගේ) ඉදිරි නළලෙහි කෙස වේ.


فَلْيَدْعُ نَادِيَه

96:17. එහෙයින්, ඔහු තමාගේ සභාව අඞගැසුවාවේ.


سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

96:18. අපි (අපගේ) 21නිරයෙහි ආරක්ෂකයින්ව අඞගසන්නෙමු.


كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

96:19. එසේ නොව. ඔබ ඔහුට අවනත නොවන්න; තවද (අල්ලාහ්ට) ‘16සුජූදු’ කර (ඔහුට) සමීප වන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.