පරිච්ඡේදය 93 – අල්ලුහා (පෙර වරුව)

පරිච්ඡේදය – 93

අල්ලුහා (පෙර වරුව)

මක්කි – වැකි 11

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


وَالضُّحَى

93:1. පෙර වරුව කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

93:2. වසාගන්නා රාත්‍රිය කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

93:3. (ඕ:නබි!) ඔබගේ 10ස්වාමියා ඔබව අත් හැරියේද නැත; අප්‍රිය කළේද නැත.


وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى

93:4. මෙලොවට වඩා 9එලොවම ඔබට වඩාත් ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.


وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

93:5. ඔබගේ 10ස්වාමියා ඔබට පිරිනමන්නේය. එකල ඔබ තෘප්තියට පත්වන්නෙහිය.


أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى

93:6. ඔහු ඔබව අනාථ දරුවෙකු ලෙස දැක උපකාර නොකළේද?


وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى

93:7. තවද, ඔබව වැරදි මඟක ගිය කෙනෙකු ලෙස දැක 4යහමඟෙහි යැව්වේ නැද්ද?


وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

93:8. ඔහු ඔබව දුප්පත්කම ඇත්තෙකු ලෙස දැක අවශ්‍යතා නොමැත්තෙකු ලෙස නොකළේද?


فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

93:9. එහෙයින්, ඔබ අනාථ දරුවන්ට අප්‍රසන්නතාවය නොපෙන්විය යුතුය.


وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

93:10. තවද, ඔබ යාචකයාව එළවා නොදැමිය යුතුය.


وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

93:11. තවද, ඔබගේ 10ස්වාමියාගේ ආශිංෂණයන් ගැන (සැළ කර) පවසන්න!

Leave a Reply

Your email address will not be published.