පරිච්ඡේදය 87 – අල් අ:ලා (වඩාත් උතුම් කෙනා)

පරිච්ඡේදය – 87

අල් අ:ලා (වඩාත් උතුම් කෙනා)

මක්කි – වැකි 19

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

87:1. (ඕ:නබි!) ඔබ වඩාත් උතුම් වූ ඔබගේ 10ස්වාමියාගේ නාමය 47සුවිශුද්ධ කරන්න!


الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى

87:2. (1අල්ලාහ් වන) ඔහුම (මිනිසාව) මවා, නිසියාකාරව සැකසුවේය.


وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

87:3. තවද ඔහුම (නියමය) නිර්ණය කර, මඟද පෙන්වූයේය.


وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى

87:4. තවද ඔහුම තණ බිම් පිට කළේය.


فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى

87:5. පසුව ඔහුම එය වියලී ගිය කොළ රොඩු බවට පත් කළේය.


سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى

إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

87:6,7. (ඕ:නබි!) අපි ඔබට (කුර්ආනය) කියවා පෙන්වන්නෙමු. 1අල්ලාහ් අදහස් කළ දෙය හැර ඔබ අමතක නොකරන්නෙහිය. නියතව ඔහු භාහිර දේ ගැනද, රහස් දේ ගැනද හොඳින් දනියි.


وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى

87:8. අපි ඔබට පහසු දේ තවදුරටත් පහසු කරන්නෙමු.


فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى

87:9. (ඕ:නබි!) උපදෙස ඵල ලබාදෙන්නේ නම් ඔබ උපදෙස් කරන්න!


سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى

87:10. (1අල්ලාහ්ට) බියවන්නා උපදෙස් ලබන්නේය.


وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى

87:11. මහා අභාග්‍යවන්තයා එයින් ඉවත් වී යන්නේය.


الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى

87:12. ඔහු මහා ගින්නෙහි ඇතුළුවන්නේය.


ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ‍

87:13. පසුව ඔහු එහි මරණයටද පත් නොවන්නේය;  ජීවත්ද නොවන්නේය.


قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

87:14,15. (තමාව) පිරිසිදු කර, තම 10ස්වාමියාගේ නාමය සිහි කර ‘7සලාතය’ තහවුරු කළ කෙනා නියතව ජය ලැබුවේය.


بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

87:16. නමුත්, ඔබලා මෙලෝ ජීවිතයම තෝරාගනිහුය.


وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

87:17. එලොව වඩාත් හොඳ දෙයද නිත්‍ය දෙයද වේ.


إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

87:18,19. නියතව මෙය 8ඉබ්‍රාහීම්, 8මූසා යනාදීන්ගේ 2වේදකයන් වූ පැරැණි 2වේදකවල ඇති දෙයක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.