පරිච්ඡේදය – 82

අල්ඉන්ෆිතාර් (පිපිරී යාම)

මක්කි – වැකි 19

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ

82:1. අහස පිපිරී යන කල,


وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ

82:2. තාරකා හැළී වැටෙන කල,


وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

82:3. මුහුදු පළවනු ලබන කල,


وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

82:4. සොහොන්(වල සිටින්නන්) පිටතට ගෙන එනු ලබන කල,


عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

82:5. එක් එක් ආත්මාවම තමා පෙරටු කළ දේ ගැනද පසු කළ දේ ගැනද දැනගන්නේය.


يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

82:6. ඕ: මිනිසා! ඔබගේ කීර්තිමත් 10ස්වාමියාගේ විෂයෙහි ඔබව රැවැට්ටුවේ කුමක්ද?


الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

82:7. ඔහුම ඔබව මවා, ඔබව නිසියාකාරව නිර්මාණය කර, ඔබව සැකසුවේය.


فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ

82:8. ඔහු තමා කැමති වූ හැඩයෙහි ඔබව සකස් කළේය.


كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ

82:9. එසේ නොවේ, නමුත් ඔබලා 9විනිශ්චය දිනය 49බොරු කරහුය.


وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

82:10. නියතව, ඔබලා කෙරෙහි නිරීක්ෂකයෝ සිටිති.


كِرَامًا كَاتِبِينَ

82:11. ඔවුන් ගෞරවනීය සටහන් කරන්නන්ය.


يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

82:12. ඔවුහු ඔබලා කරන දේ ගැන දැනගන්නෝය.


إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

82:13. නියතව සැදැහවත්හු 22ස්වර්ගයෙහි සිටින්නෝය.


وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

82:14. තවද, නියතව දුෂ්ඨයෝ 21නිරයෙහි සිටින්නෝය.


يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ

82:15. ඔවුහු 21විනිශ්චය දිනයේදී එහි ඇතුළුවන්නෝය.


وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

82:16. ඔවුහු එයින් සැඟවී (බේරී) යාමට හැකියාව ඇත්තන්ද නොවෙති.


وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ

82:17. 9විනිශ්චය දිනය යනු කුමක්දැ යි කියා (නබි) ඔබට දැන්වූයේ කුමක්ද?


ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ

82:18. පසුවද, 9විනිශ්චය දිනය යනු  කුමක්දැ? යි කියා (නබි) ඔබට දැන්වූයේ කුමක්ද?


يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

82:19. 9එම දිනයේදී ආත්මාවක් තවත් ආත්මාවකට කිසිවක් කිරීමට හැකියාව නොලබන්නේය. තවද 9එම දිනයෙහි බලය 1අල්ලාහ්ටම අයත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *