පරිච්ඡේදය 81- අත්තක්වීර් (එතීම)

පරිච්ඡේදය – 81

අත්තක්වීර් (එතීම)

මක්කි – වැකි 29

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

81:1. සූර්යයාව ඔතනු ලබන කල,


وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ

81:2. තාරකා හැළෙන කල,


وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

81:3. කඳු ගමන් කරවනු ලබන කල,


وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

81:4. ගැබ් බරින් යුත් ඔටුවන්ව සැළකිල්ලට නොගෙන අත් හරිනු ලබන කල,


وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

81:5. වන සතුන් එක්රැස් කරනු ලබන කල,


وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

81:6. මුහුදු ගිනි මොළවනු ලබන කල,


وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

81:7. ආත්මාවන් (ඒවාට සමාන දේ සමඟ) එකට සම්බන්ධ කරනු ලබන කල,


وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ

بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

81:8,9. ‘පනපිටින් වල දමනු ලැබූ ගැහැණු දරුවා කුමණ පාපයක් වෙනුවෙන් ඝාතනය කරනු ලැබුවේදැ? ’ යි විමසනු ලබන කල,


وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

81:10. (කාර්ය) ලේඛණ විවෘත කරනු ලබන කල,


وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ

81:11. අහස ඉවත් කරනු ලබන කල,


وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

81:12. 21නිරය ගිනි මොළවා පුළුස්සනු ලබන කල,


وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

81:13. සමීපයට 22ස්වර්ගය ගෙන එනු ලබන කල,


عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

81:14. එක් එක් ආත්මාවම තමා (ලොවෙහි කරමින්) ගෙන ආ දෙය දැනගන්නේය.


فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

81:15,16. මම අදෘශ්‍යමානවද, ප්‍රමාදවද දුවමින් සිටින තාරකා කෙරෙහි දිවුරමි.


وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

81:17. ඉදිරියට පැමිණෙන රාත්‍රිය කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

81:18. උදාවෙන අළුයම කෙරෙහිද දිවුරා පවසමි!


إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

81:19. නියතව, (කුර්ආනය වූ) මෙය (30ජිබ්රයීල් නම්) කීර්තිමත් දූතයාගේ (සැළකිරීම මගින් පිරිනමනු ලැබූ) වදන වේ.


ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

81:20,21. (ඔහු) අධික ශක්තිවන්තයාද, 65අර්ෂය හිමිකෙනා හමුවෙහි ගෞරවයට අයත් කෙනාද, එහි (එනම් ‘24මලාඉකාවරුන්’ගේ) නායකයාද, විශ්වාසයට අයත් කෙනාද වේ.


وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ

81:22. ඔබලාගේ මිතුරා (වන 8මුහම්මද්) සිහිවිකලයෙකු නොවේ.


وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

81:23. නියතව මොහු (30ජිබ්රීල් වන) ඔහුව පැහැදිලි පහළ අහසෙහි දුටුවේය.


وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

81:24. ඔහු 5අදෘශ්‍යමාන දේ ගැන පැවසීමෙහි ලෝභීකම පෙන්වන්නෙකු නොවේ.


وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

81:25. තවද මෙය එළවා දමනු ලැබූ 25ෂෛතාන්ගේ වදනද නොවේ.


فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

81:26. එහෙයින්, ඔබලා (මෙම කුර්ආනය හැර දමා) කොහි යහුද?


إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

81:27. මෙය ලෝවැසියන්ට උපදෙසක් හැර වෙන නොමැත.


لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ

81:28. (මෙය) ඔබලා අතරින් කවරෙක් 4යහමඟෙහි යෑමට ප්‍රිය කරයිද ඔහුට අයත්වන්නක් වේ.


وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

81:29. සකල ලෝවැසියාගේ 10ස්වාමියා වන 1අල්ලාහ් සිතුවේ නම් හැර ඔබලා (මෙය ගැන) නොසිතන්නෙහුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.