ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-01

 ඉබ්රාහීම් හා ඉස්මාඊල් අලෙයහිමස්සලාම් නබි වරු දෙදෙනා කළ ප්‍රාර්ථනාව

 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

 පරමාධිපතියාණනි අපගෙන් (මෙම ප්‍රයත්නය) පිළිගනු මැනව සැබවින්ම ඔබමය සර්ව ශ්‍රාවක සර්වඥ වන්නේ (අල්බකරා 2: 127)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු – 2

 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

 “අප පරමාධිපතියාණනි! මෙලොව හා මතු ලොව දිවිය තුළ අපට යහපත පිරිනමනු මැනව! අප නිරයෙහි දඬුවමින් ද ආරක්‍ෂා කරනු මැනව!” (අල්බකරා 2: 201).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු – 3

 رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

 අපගේ පරමාධිපතියාණනි ඔබ අපට සෘජු මග පෙන්වූවායින් පසුව අපගේ හදවත් ඔබ මුළාවට පත් නොකරනු මැනව! ඔබගෙන් වූ කරුණාව අප වෙත ප්‍රදාණය කරනු මැනව! සැබවින්ම ඔබමය පරම ප්‍රදායකයා වන්නේ (ආල ඉම්රාන් 3: 8).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු – 4

 رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි! සැබවින්ම අපි විශ්වාස කළෙමු, එබැවින් අපට අපගේ පාපයන් සමා කරනු මැනව! (නිරයෙහි) ගින්නේ දඬුවමින් අපව ආරක්‍ෂා කරනු මැනව!” (ආල ඉම්රාන් 3: 16).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු – 5

 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

 අපගේ පරමාධිපතියාණනි ඔබ පහළ කළ දෑ අපි විශ්වාස කළෙමු. තවද අපි දූතවරයා අනුගමනය කළෙමු. එබැවින් සාක්ෂි දරන්නන් සමග අපවද සටහන් කර ගනු මැනව. (ආල ඉම්රාන් 3: 53).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු – 6

 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි! මේ කිසිවක් ඔබ නිකරුණේ නිර්මාණය කළේ නැත, නුඹ අති පරිශුද්ධය, නිරයෙහි දඬුවමින් අපව ආරක්‍ෂා කරනු මැනව.” (ආල ඉම්රාන් 3: 191).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු – 7

 رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

  “මාගේ පරමාධිපතියාණනි මට ප්‍රඥාවක් තිළිණ කරනු මැනව!  තවද සැදැහැමියන් සමග මා එක් කරනු මැනව!” (අෂ්ෂුඅරා 26: 83).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-08

 رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපි විශ්වාස කළෙමු. එබැවින අපට පාප ක්ෂමාව දෙනු මැනව! තවද අපට කරුණාව දක්වනු මැනව! තවද නුඹ කරුණාවන්තයින්ගෙන් අති ශ්‍රේෂ්ඨය.” (අල්මුඃමිනූන් 23: 109).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-09

 رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

 “මාගේ පරමාධිපතියාණනි,  (මා හට) පාප ක්ෂමාව දෙනු මැනව! තවද කරුණාව දක්වනු මැනව! තවද නුඹ කරුණාවන්තයින්ගෙන් අති ශ්‍රේෂ්ඨය.” (අල්මුඃමිනූන් 23: 118).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-10

 رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි, විනිශ්චය එළැඹෙන දිනයේ මට ද මාගේ දෙමව්පියන්ට ද විශ්වාසවන්තයින්ටද සමාව දෙනු මැනව!” (ඉබ්රාහී ම් 14: 41).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-11

 رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

 “අපගේ පරමාධිපිතයාණනි, අපි අපටම අපරාධ කර ගත්තෙමු. නුඹ අපට සමාව නොදෙන්නේ නම්, තවද නුඹ අප වෙත කරුණාව නොදක්වන්නේ නම්, සැබවින්ම අපි අලාභවන්තයින් අතුරින් වන්නෙමු.”  (අල් අඃරාෆ් 7: 23)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-12

 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

 නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර වෙනත් දෙවියෙකු නැත. ඔබ පිවිතුරුය. සැබවින්ම මම අපරාධකරුවන්ගෙන්  කෙනෙකු වූයෙමි (අල් අන්බියා 21: 87).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-13

 رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපගේ ආලෝකය අපට පරිපූර්ණ කරනු මැනව. තවද අපව ක්ෂමා කරනු මැනව. සැබවින්ම නුඹ සියළු දෑ කෙරෙහි අති බලසම්පන්නය.” (අත්තහ්රීම් 66: 8).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-14

 رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ‌

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි! ඔබලාගේ පරමාධිපතිව ඔබලා විශ්වාස කරනුයි විශ්වාසය වෙත කැඳවන කැඳවන්නාට සැබවින්ම අපි සවන් දුනිමු. එබැවින් අපි (ඔහුව) විශ්වාස කළෙමු. අපගේ පරමාධිපතියාණනි! අපගේ පාපයන් සඳහා අපට සමාව දෙනු මැනව! අපගේ (සුළු) පාපයන් සඳහා අපට පාප ශෝධනය පිරිනමනු මැනව!” (ආලු ඉම්රාන් 3: 193)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-15

 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපට ද අපට වඩා විශ්වාසයෙහි පෙරටු වූ අපගේ සහෝදරයින්ට ද ක්ෂමාව දෙනු මැනව. තවද විශ්වාස කළවුන් කෙරෙහි අපගේ හදවත්හි කිසිම ද්වේෂයක් ඇති නොකරනු මැනව. අපගේ පරමාධිපතියාණනි සැබවින්ම ඔබ සානුකම්පිතය පරම කරුණාභරිතය.” (අල්හෂ්ර් 59: 10)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-16

 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

 “මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මා වෙත ද මාගේ දෙමාපියන් වෙත ද නුඹ පිරිනැමූ නුඹගේ භාග්‍යයන් සඳහා මම කෘතවේදී වීමට ද, කවර ක්‍රියාවකින් නුඹ තෘප්තියට පත්වන්නේද එවැනි දැහැමි ක්‍රියාවන් කිරීමට ද මට ප්‍රඥාව ලබා දෙනු මැනව. තවද නුඹගේ දයාව හේතු කොටගෙන නුඹගේ දැහැමි ගැත්තන් අතරෙහි නුඹ මා ඇතුලත් කරනු මැනව!” (අන්නම්ල් 27: 19)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-17

  رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි නුඹ වෙතින් වූ දයාව අපට පිරිනමනු මැනව, තවද අපගේ විෂයෙහි අපට නිසි මගක් සකස් කර දෙනු මැනව! (අල්කහ්ෆ් 18: 10).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-18:

 رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

 “මාගේ පරමාධිපතියාණනි නුඹ මා වෙත පහළ කරන යහපත් දේ කෙරෙහි සැබවින්ම මා අවශ්‍යතාව  ඇත්තෙකු වෙමි.” (අල්කසස් 28: 24).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-19:

 رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرً

 “මාගේ පරමාධිපතියාණනි, කුඩා අවදියේ සිටින විට ඔවුන් දෙදෙනා මා ඇති දැඩි කළාක් මෙන් නුඹ ඔවුන් දෙදෙනාට කරුණාව දක්වනු මැනව!” (අල් ඉස්රාඃ 17: 24)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-20:

 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

 “මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මා කෙරෙහි ද මාගේ දෙමාපියන් කෙරෙහි ද නුඹ ප්‍රදානය කළ නුඹගේ භාග්‍යය සඳහා මා කෘතවේදී වීමටත් නුඹ තෘප්තියට පත් වන යහකම් කිරීමටත් මා යොමු කරනු මැනව! තවද මා වෙනුවෙන් මාගේ පරපුර සැදැහැමියන් කරවනු මැනව! සැබැවින්ම මම ඔබ වෙත පශ්චාත්තාප වෙමි. තවද සැබැවින්ම මම ඔබට  අවනතවන්නන්ගෙන් කෙනෙකු වෙමි. (අල් අහ්කාෆ් 46: 15)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-21:

 رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

 “මාගේ පරමාධිපතියාණනි, සැබවින්ම මම මා හටම අපරාධ කරගත්තෙමි. එබැවින් මා ක්ෂමා කරනු මැනව!” (අල් කසස් 28 16).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-22:

 رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි, නුඹගේ දූතවරුන් මගින් අපට ප්‍රතිඥා කළ දෑ නුඹ අපට පිරිනමනු මැනව! (මළවුන්) නැගිටුවනු ලබන දින අපව අවමානයට පත් නොකරනු මැනව! සැබැවින්ම නුඹ ප්‍රතිඥාව කඩ නොකරන්නෙහිය.” (ආලු ඉම්රාන් 3: 194)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-23:

 غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි ඔබගේ සමාව (අයිදමු) අවසානයේ යොමු වන ස්ථානය ඔබ වෙතමය” (අල්බකරා 2: 285)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-24:

 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

 අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපට (නුඹ අණ කළාවූ යම් දෙයක්) අමතකවූයේ නම් හෝ අපට වැරදුනේ නම් හෝ (එයට වරදකරුවන් ලෙස) අපව හසු නොකරනු මැනව! අපගේ පරමාධිපතියාණනි අපට පෙර සිටියවුන් මත (වගකීම් වලින් යුත්) බරක් පැටවුවාක් මෙන් අප මත බරක් නොපටවනු මැනව! තවද අපට (දරා ගැනීමට) ශක්තියක් නොමැති දෙයක් අප වෙත නොපටවනු මැනව! අපට (වරදට) සමාව දෙනු මැනව අපට පපා ක්ෂමාව දෙනු මැනව! තවද අපට කරුණාව දක්වනු මැනව! ඔබමය අපගේ භාරකරු වන්නේ. එබැවින් ප්‍රතික්ෂේප කරන පිරිසට එරෙහිව අපට උපකාර කරනු මැනව! (අල්බකරා 2: 286).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-25:

 رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

 “මාගේ පරමාධිපතියාණනි, ෂෙයිතානුන්ගේ පෙලඹවීම් වලින් මා ඔබගෙන් ආරක්ෂාව පතමි. තවද මාගේ පරමාධිපතියාණනි, උන් මා වෙත පැමිණීමෙන් ද මා ඔබගෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (අල්මුඃමිනූන් 23: 97 98).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-26:

 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

 “මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මා සලාතය ස්ථාවරව ඉටු කරන්නෙකු ලෙස පත් කරනු මැනව! තවද මගේ පරපුරෙන් ද එසේ පත් කරනු මැනව! තවද මාගේ ප්‍රාර්ථනාව පිළිගනු මැනව!” (ඉබ්රාහීම් 14: 41).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-27:

  رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْۤ اَمْرِىْ

  “මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මාගේ හදවත මා වෙනුවෙන් විවෘත කරනු මැනව! තවද මාගේ කටයුත්ත මට පහසු කර දෙනු මැනව!” (තාහා 20: 25, 26).

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-28:

 رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

 “අපගේ පරමාධිපතියාණනි අපේ බිරියන්ගෙන්ද, අපගේ පරම්පරාවෙන්ද අපට නෙත් පිනවීම පිරිනමනු මැනව! තවද අපව බිය භක්තිකයින්ට මෙහෙයවන්නෙකු බවට පත්කරනු මැනව!” (අල්ෆුර්කාන් 25: 74)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-29:

 رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

 මාගේ පරමාධිපතියාණනි උරුමකරුවන් අතුරින් ශ්‍රේෂ්ඨව සිටියදී ඔබ මාව තනිව අත හැර නොමදන්න (අල් අන්බියාඃ 21: 89)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-30:

 رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

 මාගේ පරමාධිපතියාණනි ඔබ වෙතින් යහපත් පරපුරක් මට පිරිනමනු මැනව ඔබ ඇයැදීම ශ්‍රවණය කරන්නාය (ආලු ඉම්රාන් 3: 38)

 ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවක් කට පාඩම් කරමු-31:

 رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

 මාගේ පරමාධිපතියාණනි, දැහැමියන්ගෙන් (පුතෙකු) මට ප්‍රදානය කරනු මැනව! (අස්සාෆ්ෆාත් 37: 100).

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන ප්‍රාර්ථනාවන් පිළිබඳ දේශණයද ඔබට නැරඹිය හැක:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *