අල්ලාහ්ගේ ප්‍රිය මනාපය ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවන් කුමක්ද?

1- අවබෝධයෙන් යුතුව අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරීම.

2- අනිවාර්්‍යය යාඥාවන්හි කිසිදු අඩුවක් නොකර ඉටු කිරීම.

3- අතිරේක (වෛකල්පික) යාඥාවන් අධිකව කිරීම.

4- අල්ලාහ්ව අධිකව සිහිපත් කිරීම.

5- තම අභිමතයට වඩා අල්ලාහ්ගේ අභිමතයට මුල් තැන දෙමින් ක්‍රියා කිරීම.

6- අල්ලාහ්ගේ අලංකාර නාමයන් හා උස්ස ගුණාංග පිළිබඳ හැදෑරීම.

7- භාහිරව හා අභ්‍යයන්තරව අල්ලාහ් කර ඇති භාග්‍යයන් පිළිබඳ සිතා බැලීම.

8- රාත්‍රියේ අවසන් හෝරාවේ දී ලෝකෙට දිස්වන අහසට අල්ලාහ් බැස පැමිණෙන වේලාවේදි නැගිට යාඥාවන්හි නියැලීම.

9- ශ්‍රද්ධාවනතියන් සමග වාඩිවී යහපත ශ්‍රවණය කිරීම.

10- තම මනස හා අල්ලාහ් අතර බාධා ඇති කරන පාපිෂ්ට කරුණු වලින් වැළකි සිටීම.

11- තම මනසින් අවංකව අල්ලාහ්ට අවනතවීම.

ඉමාම් ඉබ්නුල් කයියූම් රහිමහුල්ලාහ් තුමාගේ මදාරිජුස් සාලිකීන් යන කෘතිය ඇසුරෙන්.

මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *