ඒක දේව විවරණය-04 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 05-07-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 20.14 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-4.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-4.flv” /]

Read more

ශු අල්කුර්ආනය දේව ග‍්‍රන්ථයකි -1- (AV)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සකල ලොව හිමිගෙන් මානවයාට පිරනමනු ලැබූ මග පෙන්වීමකි යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 15-01-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

සුනාමි ඛේදවාචකය ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨි කෝනයෙන්- (AV)

සැබවින්ම මෙලොව සිදුවන විනාශයන්ට වගකිව යුත්තේ මිනිසාය, මුලු සමාජ සංස්ථාවම විනාශ මුඛය කරා ළඟාවන විට එයින් මානවයා මුදවාගැනීමේ වගකීමද පැවරී ඇත්තේ එම සමාජයේ අනෙකුත් සාමාජකයින්ටය. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් එහි සියල්ලන් වරද අනුමත කරන විට එම සමාජයේ පරිහානිය මෙතරම් යැයි කිව නොහැක. දිනය: 04-11-2005 නිශ්පාදනය: ඕ.බී. ක්රීයේෂන්ස්, 41 ජලාශය පාර, කොළඹ-9

Read more

සත්‍ය ගවේෂණයෙහි අග‍්‍ර ඵළය (AV)

සත්‍ය සොයා ගිය ගමනක තමන්ට ලැබුනු අත්දැකීම් මෙම මාතාකෘව යටතේ අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 10-10-2008 ස්ථානය: ඉස්ලාමීය තරුණ සංවිධානය, කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.34 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Arahuman.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 122.43 MB}

Read more
1 198 199 200 201 202 216