ආගම යල්පැන ගිය දෙයක්ද? -04

සමහර මුළා වූ පුද්ගලයන් සිතන්නාක් මෙන් වේගයෙන් පියාසර කරන ගුවන් යානා, පරමාණු බෝම්බ, ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර හා දිදුලන විදුලි පහන් තිබීම ප්‍රගතිය යන්නට පර්යාය නාමයක් නොවේ. මිනිස් ගුණ දහම්වල ප්‍රගතිය විනිශ්චය කිරීමේදී මේ දේවල් නිර්ණායකයක් නොවේ.

Read more

දේව විශ්වාසය විද්‍යාව හා මිනිසා -02

මේ ආකාරයටයි දෙවියන් සම්බන්ධයෙන් ද විද්‍යාවේ ස්ථාවරය විය යුත්තේ. මේ දක්වා දෙවියන්ව පර්යේෂණ කුටියක පරික්ෂා කිරීමට විද්‍යාවට හැකිවී නොමැත. එසේ පර්යේෂණවලට ලක් නොකොට යමක් —නැත˜ යනුවෙන් පැවසීමට විද්‍යාවේ ඉඩක් නැත.

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -1 – (AV)

පවිත‍්‍රත්වයෙහි වැදගත්කම හා මූලිකත්වය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 26-02-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.54 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-1.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 91.13 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-1.flv” /]

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් -2 (AV)

දෝවනය හා බැඳුනු නීති රීතින් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 26-02-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.45 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 90.773 MB}

Read more
1 206 207 208 209 210 231