දරු සම්පත කුමක් සදහාද?

දෙමාපියන් ආදරයෙන් හා සෙනෙහසෙන් හදා වඩා ගන්නා තම දරුවන් තමන්ගෙන් සමුගන්නේ නම්, එවැනි අවස්ථාවන්හි දෙමාපියන්ට ඇතිවන පීඩනය හා කම්පනය වචනවලින් කිව නොහැකිය. මෙවැනි අවස්ථාවන්හි පවා දෙමාපියන් මෙය අල්ලාහ්ගේ නියමය යනුවෙන් මුළු සිතින් පිළිගත යුතුයි. අල්ලාහ්ගේ නියමය පිළිබඳ අඩුවෙන් තක්සේරු කිරීම හෝ ඔහුට කෝපය ගෙනදෙන සේ කථා කිරීම හෝ සපුරා තහනම්ය.

Read more

ඔබගේ හදවතට පොඩි තට්ටුවක්!

කෙනෙකු මෙම විශ්වය, විශ්වයෙහි පවතින සුවිශාල නිර්මාණයන් කෙරෙහි තමන්ගේ අවධානය යොමුකළ විට මේ සියල්ල යම් සැලැස්මක් මත නිර්මාණය කරනු ලැබු බව අවබෝධ කරගනි. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය එය මෙසේ සඳහන් කරයි. ”ඔබලා කල්පනා නොකළේද? සත්‍ය කාරණයකට මිස අල්ලාහ් අහස් හා පොළෝ නිර්මාණය නොකළේය.” (ශු කුර්ආනය 14: 19).

Read more

ඉස්ලාම්හි සුවීශේෂත්වය

1- සැබවින්ම මෙම විශ්වය හා එහි පවතින සියල්ල මැවූ මැවුම්කරුවෙකු සිටින බව ඔබ විශ්වාස කළ යුතුයි. ඔහු සර්ව බලධාරි අල්ලාහ්ය, ඔහු ඒකීයයි, ඔහුට හවුල් කරුවන් නැත. ඔහු ඉහළ අහසේ අර්ෂ් මත වැජඹ සිට තම නිර්මාණයන් නිරීක්‍ෂණය කරයි, ඔවුන්ව ශ‍්‍රවණය කරයි, ඔවුන්ව දකියි, ඔහු පුදනු ලැබීමට එකම සුදුස්සාය, ඔහු හැර වෙන කිසිවෙකු වෙනුවෙන් ඔබ යාඥා නොකළ යුතුයි.

Read more
1 207 208 209 210 211 240