හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් පනවන දඩුවම් (නිසා) වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? මුහම්මද් කුතුබ් පරිවර්තක: සෙයියද් මුහම්මද් ප්‍රකාශනය: ජම්ඉයියතුෂ්–ෂබාබ් (සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය) පෙරවදන. ඉස්ලාම් අද ලෝකයා හමුවේ විවාදයට හා විවේචනයට ලක්වී ඇති ධර්මයකි. ඉස්ලාම් ගැන විවේචනය නොකරන පුවත්පතක් නැති තරම්ය.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-7

7. නැමදුම් කෙරෙහි කාන්තාවන් සතු අයිතිය. ඉස්ලාමය කාන්තාවට මෙලොව ලෞකික ජීවිතය හා සම්බන්ධ අයිතිවාසිකම් පමණක් නොව පරලොව සැපත සඳහා වන අධ්‍යාත්මික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්ද සියලූ අයිතිවාසිකම් ලබා දී ඇත.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-6

6. දේශපාලනය ඉස්ලාම් දහම කාන්තාවන්ගේ නිදහස සීමාකර තිබේ. ඔවුන්ට නිදහසේ සැරිසරන්න ඉඩක් නැත. ඉස්ලාම් යනු අයුක්ති සහගත ආගමක් යැයි ප‍්‍රකාශ කරන සමහර කාන්තා නිදහස් සටන්කාමීන්, ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම දේශපාලන වශයෙන්ද සම තැන ලබා දිය යුතු යැයි හඬ නඟති.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-5

5. හිජාබ් (පර්දාව – ඇඟ වැසෙන ඇඳුම* අපගේ සමාජය තුළ කාන්තාවන් වෙන්කර, පිරිමින් මෙන් නිදහසේ සැරිසරන්න ඉඩ නොදී, ෆර්දා (හිජාබ්* නමැති ලෝගුව තුල වසා කාන්තාවන්ගේ නිදහස ඉස්ලාමය පැහැරගෙන ඇතැයි ඉස්ලාමය පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් නැති අය හා කාන්තා නිදහස ගැන කතා කරන අය ඉස්ලාමය වෙත චෝදනා කරති.

Read more
1 207 208 209 210 211 251