ඉස්ලාම් පනවන දඬුවම් නිසා වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? -3

ඉස්ලාම් සහ ශිෂ්ඨාචාරය. —අවුරුදු දහසකට පෙර මිනිසුන් කූඩාරම් අටවාගෙන ජීවත්වූහ. ආපසු ඒ යුගයට යාමට ඔබලා කැමතිද? ඉස්ලාම් එම හැඩිදැඩි දාමරික ප්‍රජාවට ගැලපෙන්නට ඇත. එවැනි සමාජයකට ගැලපෙන අයුරින් එය බොළද අදහස් දරණ ආගමකි.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-10

10. එක් කාන්තාවකට එක් අවස්ථාවක විවාහ විය හැක්කේ එක් පිරිමියෙකු සමඟද? අල්ලාහ් විසින් මවන ලද මානව වර්ගයාට කිසිම භේදයකින් තොරව සියලූ අයිතිවාසිකම් ලබාදී ඇති අතර මිනාසාගේ යහපත තකා ඇතැම් දෑ තහනම් කර ඇත. දෙවියන් ලබා දුන් අයිතීන් මිනිසුන්ගෙන් පැහැරගනු ලබන අවස්ථාවලදී ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්වී එම අයිතීන් ලබා ගැනීමට තරම් හැකියාවක් නොමැති අය, දෙවියන් විසින් ලබා නොදුන් අනවශ්‍ය දෑ තම අයිතීන් […]

Read more

ඉස්ලාම් පනවන දඬුවම් නිසා වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? -2

ඉස්ලාම් ලබාදෙන දඬුවම්වල සාධාරණත්වය එදා අරාබි දේශයේ කාන්තාරවාසීන් තිරිසනුන්වගේ කළ ද~ුවම් ක්‍රම දැන් අප ක්‍රියාත්මක කරනවාද? රුපියලක් දෙකක් සොරකම් කළ වරදට සොරෙකුගේ අතක් කපා දැමීම සාධාරණද? ශිෂ්ඨාචාරයේ ඉහලම ස්ථානයට පැමිණ සිටින වර්තමාන යුගයට ඒවා ගැලපේද?

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-9

9 – විවාහ ජීවිතය මානව වර්ගයාගෙන් උතුම්ම මිනිස් සමාජය මුස්ලිම් සමාජය බව දෙවියන් විසින් වර්ණනා කළ අප සමාජයේ කාන්තාවන් විවිදාකාර ලෙසින් වධ හිංසාවට ලක්වෙති. මේ තත්ත්වය තුල ඔවුන්ගේ විවාහ කටයුතු කෙරෙන්නේ කෙසේද? ඒ පිළිබඳව දෙවියන් පනවා ඇති නීතිරීති කුමක්ද? යන්න සොයා බැලීම අපේ යුතුකමක් වන්නේය. යම් පුද්ගලයෙක් විවාහ ජීවිතයට පා තබන්නේද එදා සිට ඔහුගේ ජීවිතයේ අළුත් පිටුවක් පෙරළෙන්නේය.

Read more
1 208 209 210 211 212 254