ඉස්ලාම් පනවන දඬුවම් නිසා වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද?-05

මිනිසාගේ ආශාවන් ඉස්ලාම් ප්‍රතික්ෂේප කළේද? මිනිසා මෙම ජීවිතය ලෝකය තුල කරන හැම දෙයක්ම පාපයක් ඒ නිසා සියලූ සැප සම්පත්වලින් ඈත්වී දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කිරීමෙන් පමණක් විමුක්තිය ලබාගත හැකි බවට සමහර ආගම් මගින් ඉගැන්වෙයි. මිනිසා මේ ලෝකයේ ජීවත්වෙන කාලය තුල දුෂ්කරව තමන්ගේ කායික හා මානසික සියලූ අවශ්‍යතා හා අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට නොදී ඔහු බැද තැබීමක් ඒ ආගම්වලින් සිදුකර ඇත.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-12

12 කාන්තාවන්ගේ දික්කසාද අයිතිය. විවාහවීමෙන් පසු අඹු සැමි යුවළට එකට ජීවත්වීමට නොහැකි අසමගියක් දෙදෙනා අතර පැනනැගුනු විට දෙදෙනාම හෝ එක් අයෙකු දික්කසාදවීමට ඉදිරිපත් වෙයි. මේ ගැන ඉස්ලාම් පවසන්නේ කුමක්ද? පිරිමින්ට දික්කසාද වීමට අයිතියක් ඇතිසේම ගැහැණියට ද දික්කසාදවීමේ අයිතිය තිබෙන්නේය. මෙයට නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්*තුමාගේ කාලයේ සිදුවුනු සිදුවීම් සාධක වශයෙන් පෙන්විය හැක.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-11

11 මහර් (විවාහ පරිත්‍යාගය* මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතයේ ප‍්‍රධාන අංගය වන්නේ විවාහයයි. විවාහය අනිවාර්ය කළ දෙවියන් තම දේවග‍්‍රන්තයවූ අල්-කුර්ආනය මගින් තම ¥තයාණන්වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්* තුමා මගින්ද විවාහය සිදුකළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරයි. එම විවාහයේ බීජ මූලය හැටියට සඳහන් කරනුයේ මහර් (විවාහ ගාස්තුවයි*. ”ඔබලා අතර සිටින යහපත් ගතිගුණ ඇති ගැහැණුන් විවාහ කරගන්න”. (අල්-කුර්ආන් 3ඃ4*

Read more

ඉස්ලාම් පනවන දඬුවම් නිසා වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? -04

ඉස්ලාම් ප්‍රතිගාමීද? —ඉස්ලාමයේ සමහරක් දෑ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට නොගැලපෙන ඒවාය. වර්තමාන ජීවිතයට (අවශ්‍යතාවන්ට) අවශ්‍ය නොවන ඒවාය.˜ —ඉස්ලාමයේ දකින්න ලැඛෙන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර බොහෝමයක් එදා ජන සාමාජයට ගැලපුන ඒවාය. වත්මන් සමාජයට ඒවා කිසිසේත් ගැලපෙන්නේ නැත. ඒවා දියුණුව කරා ගමන් කරන සමාජයකට බාධාවක් වන්නේය.˜

Read more
1 208 209 210 211 212 255