මිනිස් ජීවිතය තුළ මං මුළාවීමෙහි ආරම්භය-01

ඒක දේවත්වය යනු ස්වභාවිකයි. එනම් ස්වභාවයෙන්ම ඒක දේවත්වය පිළිගැනීමේ මානසිකත්වය කෙනෙකු තුළ පැවතීමයි. අල්ලාහ් සියල්ල තමන්ට යාඥා කිරීම පිණිස නිර්මාණය කළ අතර, ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් හා අහාර ඔහු පිරිනැමුවේය.

Read more

මස්ජිදය කරා යන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් විනයන් (AV)

කෙනෙකු මස්ජිදය කරා පැමිණෙන විට අනුගමනය කළ යුතු උසස් විනයන් සම්බන්ධව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 07-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීමේ මහිමය!

قال الله تعالى ථ ඥ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ = سورة البقرة ථ 152ග උත්තරීතර අල්ලාහ් පවසයි.: ”නුඹලා මාව සිහිකරහු, මමද (ඉතා කාරුණිකව) නුඹලාව සිහිපත් කරමි.” (අල්-බකරා: 152)

Read more

මුස්ලිම්වරයෙකුගේ රැකවරණය!

නින්දෙන් අවදිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ 1. අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී අහ්යානා බඃද මා අමාතනා වඉලෙයිහින් නුෂූර්

Read more
1 211 212 213 214 215 251