ඉස්ලාම් රහිත පරිසරයක ළමා රැකවරණය – (AV)

යහපත් අනාගත පරපුරක් උදෙසා ඉස්ලාම් ලබා දෙන ආදර්ශයන් යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 09-04-2009 ස්ථානය: මස්ජිද් ඉමාම් සහබි,මල්වාන

Read more

ඉස්ලාම් අසිපත මුල්කොට ප්‍රචලිත වූ දහමක්ව පවතින තත්ත්වයකදී කෙසේ එය සාමය ව්‍යයාප්ත කරන දහම යනුවෙන් පවසන්නේ?

ඉස්ලාම් දහම අසිපතෙන් ව්‍යාප්ත නොවුනේ නම් ලෝකය පුරා මෙතරම් කෝටි සංඛ්‍යාත ජනගහනයක් සිටීමට නොහැක යනුවෙන් අන්‍ය ආගමික සහෝදරවරුන් චෝදනා කරති. නමුත් ඉස්ලාම් කඩුවෙන් ව්‍යාප්ත වූ දහමක් නොවේ. ඉස්ලාම් ස්වභාවික හා නුවණට පිළිතුරු සපයන දහමකි.

Read more

ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීති රීතීන්- 6 – (AV)

ස්නානය හා තයම්මුම් පිළිබඳ නීති රීතීන් මෙම මාතෘකාව යටතේ විස්තර කෙරේ. දිනය: 02-04-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.74 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/fiqh-6.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 76.84 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/fiqh-6.flv” /]

Read more

වටිනා ඔවදන්

මගේ සහෝදර සහෝදරියනිæ එන්න මිනිස් සමාජයට වැදගත් කෙනෙක් ලෙසින් æ පිළිගන්න මිනිස්කම රැකදෙන දහමක් æ සිනාසෙන්න සමච්චලයට නොව අංවක හදවතින් æ කරන්න අවශ්‍ය හොඳ දේ පමණක් æ

Read more
1 212 213 214 215 216 240