නිරතුරුව අල්ලාහ් සිහිපත් කරමු!

මුලින්ම ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීම පිළිබඳව පවතින වාක්‍යයන් කිහිපයක්: අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: ”ඔබලා මා සිහිපත් කරන්න මා ඔබලා සිහිපත් කරමි, තවද මට කෘතඥ වන්න ප‍්‍රතික්‍ෂේප නොකරන්න” (2: 152*.

Read more

අර්ථවත් ජීවිතයකට – (AV)

අගනා මිනිස් ජීවිතයේ ඒකායනය අරමුණ පිළිබඳව මෙම මාතෘකව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 03-09-2009 ස්ථානය: ඉෆ්තාර් කඳවුර, අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.76 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/Ar-jeevitaya.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 59.76 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Ar-jeevitaya-256.flv” /]

Read more

අලි බිලෝසින්

”මාගේ ජනතාවනි අල්ලාහ්ගේ ඇරයුමට ඇහුම්කන් දෙන්න” යන දේව පාඨය ප‍්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නා සේ සැකසුනු කැඳවුම් කරුවෙකුගේ ප‍්‍රකාශය මෙන්, ඉස්ලාමීය කැඳවුම් කරුවෙකු හා ප‍්‍රවීනයෙකු වන ”අලි බිලෝසින්” (රෂ්යා* රුසියානු ජනතාවට තම හද පත්ලෙන් කෙරෙන ඇරයුම.

Read more

අපේ පශ්චාත්තාපය පිවිතුරුද? – (AV)

පශ්චාත්තාපය යනු ඉතා උසස් යාඥාවකි. එහි අවශ්‍යතාවය, වැදගත්කම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 25-08-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි, දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more
1 216 217 218 219 220 250