සෞභාග්‍යයමත් ජීවිතයක් සඳහා

සෑම වසරක් පාසාම ඇමෙරිකානුවන් 25000 ක් තරම් විශාල සංඛ්‍යාවක් දිවිනසා ගන්නේ මන්ද? මෙසේම ප්‍රංශය, බි්‍රතාන්‍යය, ස්වීඩනය, ඉතාලිය වෙනත් දියුණුවේ මුදුන් පෙත්තමට ගිය රටවල්හි සිදුවන්නේ ඇයි?

Read more

ඒක දේව විවරණය-5 -(AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 13-07-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.12 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-5.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 94.62 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-5.flv” /]

Read more

ඒක දේව විවරණය-2 – (AV)

ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 19-06-2008 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 7.41 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/tawheed-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 98.22 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/tawheed-2.flv” /]

Read more

අල් කුර්ආනය ගැන වියතුන්ගේ අදහස්

මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙනුවෙන්, දිව්‍යමය මාර්ගෝපදේශ, දෙයාකාරයකින් පහල විය. 1- අල්ලාහ්ගේ වදන් මගින්, 2- මිනිස් වර්ගයා හා සබඳතා පවත්වා ගනු පිණිස අල්ලාහ් විසින් තෝරා ගන්නා ලද ශාස්තෘවරුන් මගින්,

Read more
1 236 237 238 239 240 250