අල් කුර්ආනය මඟ පෙන්වනු ලබන්නේ කාටද? (Who are guided by the Qur’an?)

  අල් කුරානය මුළුමහත් මිනිස් වර්ගයා වෙනුවෙන්ම නිවැරදි මාර්ගය පෙන්වීම සඳහා පහළ වූ පණිවිඩයක් බව මුස්ලිම් නොවන බොහෝ දෙනා දන්නේ නැත. කුරානයේ ඇති ඇතැම් වගන්තිවලින් මුස්ලිම්වරුන්ව පමණක් ආමන්ත්‍රණය නොකොට මුළු මහත් මිනිස් වර්ගයාම ආමන්ත්‍රණය කිරීමෙන් මේ බව පහැදිලි වේ. එවැනි එක් වැකියෙන් පහත සඳහන් කොට ඇත.

Read more

සමයාන්තර අධ්‍යයනය – (AV)

ඉස්ලාම් හා වෙනත් ආගම් පිළිබඳ කෙරෙන සංසන්දනාත්මක විග‍්‍රහය. එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය දිනය: 04-07-2011 ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.82 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/otherriligen.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 159 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/oth-riligen.flv” /]

Read more