ඉස්ලාම් දහමින් ඕපාදූපයට හිමි අකුසලය (The Sin of Backbiting in Islam)

කෙනෙකුගේ ගරුත්වය කෙලසන ආකාරයේ ඕපාදුප කීම ගැන ඉස්ලාම් දහමින් ඉතා දැඩිලෙස අවවාද කොට ඇත. නබිතුමාගේ අවසාන අරෆා දේශනයේදී මෙසේ පවසා ඇත. 

Read more

ඉවසීම ජයග‍්‍රහණයේ සංකේතයයි! – 01

සකස් කිරීම: ඉබ්නු නූර් මුහම්මද් මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි! ඔහුගේ ශාන්තිය හා සාමය මුහම්මද් නබි (සල්) තුමන් වෙත, එතුමන්ගේ පවුලේ ඥාතීන්, මිත‍්‍රවරුන් හා අවසාන දිනය තෙක් එතුමන්ගේ මඟ ඔස්සේ ගමන් කරන සියල්ලන් වෙත හිමිවේවා! ඉවසීම පිළිබඳ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි අවස්ථා අනූවකටත් අධිකව සඳහන් වෙයි. මිනිසාට ඉවසීම අවශ්‍යවන්නේ ඔහුට ඉක්මන්වීමේ දුර්වලතාවය පවතින බැවිනි. ඉවසීම යනු ජයග‍්‍රහණයේ සංකේතයයි, ජයග‍්‍රහකයින්ගේ තෝතැන්නයි.

Read more