ඉස්ලාම් සහ වහල්භාවය – 01

කතෘ: මහාචාර්ය මුහම්මද් කුතුබ් සිංහල පරිවර්තනය: බී. එන්. ආර්. ජයසේන පෙරවදන ඉස්ලාම් ආගම සියලූ මනුෂ්‍ය වර්ගයාට සියලූ කාලයට සුදුසු මගකි.යහපත් ජීවිතයක් හා මනා පැවැත්මට අවශ්‍ය සියලූ යහපත් දේ ද එය හිමිකරගෙන ඇත. වහල් බව සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාම් ආගම දක්වන ආකල්පය උසස් එකකි. වහලූන් අභ්‍යන්තර හා බාහිර වශයෙන් නිදහස් කිරීම එහි අපේක්‍ෂාව වේ. ලෝකය ඉදිරියෙහි පිටස්තර කිසිදු තර්ජනයකින් හෝ බලහත්කාරයකින් තොරව, ස්වේච්චාවෙන් […]

Read more

අසන්නන්ගේ ප‍්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු – (AV)

ඉස්ලාම් සම්බන්ධව අසන්නන්ගේ ප‍්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු දිනය: 10-09-2007 ස්ථානය: කොබාර්,සවුදි අරාබියාව

Read more