අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 09 

චෝදනාව: කුරාණය 48:29 ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් විකෘති කොට මෙම වැකිය ඉදිරිපත් කොට ඇති අයුරු කෙරෙහි පළමුව අවධානය යොමු කරමු. “මොහොමද් අල්ලා විසින් පත්කළ නබිවරයාය. ඔහුගේ අනුගාමිකයෝ අනිවාර්යයෙන් ම ඉස්ලාමය විශ්වාස නොකරන්නන්ට විරුද්ධ ව සාහසික වන අතර ඔවුනොවුන්ට (අනුගාමිකයින් අතර) කරුණාබර විය යුතුය”. විග්‍රහය: පළමුව මෙම වැකියේ වඩාත්ම නිවැරදි සිංහල අර්ථ දැක්වීම කෙරෙහි අවධානය් යොමු කරමු. “මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ රසුල් වරයාය. ඔහු […]

Read more

අල් ඉහ්ලාස් පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය!

පරිච්ඡේදය: අල් ඉහ්ලාස් (සුවිශු ද්ධතාවය) පරිච්ඡේද අංකඃ 112 පාඨ සංඛ්‍යාව 4. මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. 1- (ශාස්තාවරයානනි!) ඔබ පවසන්න අල්ලාහ් ඒකීය බව. 2- අල්ලාහ් කිසිදූ අවශ්‍යතාවක් නැත්තකි.

Read more

රමළාන් සමය අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?

රමළාන් සමය ඉතා සෞභාග්‍යමත් කල සමයකි, එය අපෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්ත කෙරේ. දිනය: 14-08-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි, දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 16.80 MB} වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/ramalanayatulin.flv” /]

Read more

මුළු ලොව වාසි ජනතාවම අමතන එකම අසම සම ග‍්‍රන්ථය!

මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම යහපත් මග පෙන්වීම සදහා අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි පණිවුඩය කුමක්ද? යනු දැනගැනීම සෑම මිනිසෙකුම සතු වගකීමකි. එය මුස්ලිම්වරැන්ට පමණක් හෝ අරාබිවරැන්ට පමණක් හෝ අනාවරණය වූ ග්‍රන්ථයක් නොවෙයි. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය ලොව වාසි ජනතාව අමතා පවසන කරැණු කිහිපයක් මෙහි සදහන් කරමි. මෙය ඔබලා තව තවත් අල්කුර්ආනය වෙත නැඹුරැවීමට හා අල්කුර්ආනය අධ්‍යයයනය කිරීමට රැකුලක් වේවි යනු මාගේ විශ්වාසයයි.

Read more