නිසල හද!

සකස් කිරීම: උම්මු රජාන් وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ “මා ජින් වර්ගයා හා මිනිස් වර්ගයා නිර්මාණය කළේ මා හට යාඥා කිරීම පිණිසයි” (ශු අල්කුර්ආනය 51: 56). ඉහත වාක්‍යයෙන් ඉතා ගැඹුරු සහ වැදගත් අර්ථයන් ඇත. අපගේ ජීවිතය රඳා පවතින අපගේ ජීවිතයම තීරණය කරන ඉතා වැදගත් කාරණාවන් මෙහි ගැබ් වී ඇත. මෙම වාක්‍ය දෙස බැලු බැල්මට කෙනෙකුට මෙය ආත්මාර්ථකාමි වාක්‍යයක් යැයි […]

Read more

සොයමු සත්‍යය! (AV)

මිනිසා ගමන් කළ යුතු සැබෑ මාර්ගය කුමක්ද? යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්කොබාර් ඉෆ්තාර් කඳවුර

Read more