අඳුරෙන් එළියට

ඔබේ දෝතට පොතක් ඔබත් කියවන්න අන් අය සමගද බෙදාගන්න. “අඳුරෙන් එළියට” කතෘ අෂ්ෂෙයික් මුහම්මද් ජමීල් සෙයිනු රහිමහුල්ලාහ් සිංහල අනුවාදය: අබ්දුල් හකීම් මුහියද්දීන්

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මුළු ලොවටම ආලෝකයකි! (AV)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 09

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් අප බෙහෙතක් මිළදි ගන්නා විට එය කුමන රෝගයක් සඳහා උචිතද‚ පාවිච්චි කළ යුතු ක්‍රමය, එහි මුලික ඖෂධ සුත්‍රය කුමක්ද? එහි අයපත් ඵල කුමක්ද? යනාදී විස්තර  අඩංගු පත්‍රිකාවක් එම ඖෂධයේ නිෂ්පාදකයා විසින් සපයන බව අපි දනිමු. එය අපට එම ඖෂධය පිළිබඳව මගපෙන්වීමක් ලබා දෙයි. භාණ්ඩයක් මිළදී ගන්නා විට  එය ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු ආකාරය, ඒ සම්බන්ධව නොකළ යුතු දෑ […]

Read more