දුම්පානය හා ඉස්ලාමීය දැක්ම!

 රටක් වශයෙන් ගත්ත ද පවුලක් වශයෙන් ගත්ත ද පන්ති භේදයකින්, ආගම් භේදයකින් හා කුල භේදයකින් තොරව මුලූ ජන සමාජයම ගොදුරක් බවට පත්කරගෙන තිබෙන වර්ථමානයේ උග‍්‍රවු ගැටලූවකි දුම්පානය. මෙම උවදුර කොතරම් උග‍්‍රවු එකක්ද යන්න වටහා ගැනීමට ඒ සදහා එනම් දුම්වැටි විරෝධි දිනයක් ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ප‍්‍රකාශකර තිබීමම ප‍්‍රමාණවත්ය, මෙය සෑම වසරම මැයි 31 දිනය ප‍්‍රකාශයට පත්කොට ඇත. නමුත් මෙවැනි දිනයක් ප‍්‍රකාශ කිරීමෙන් […]

Read more