සූර්්‍යය හා චන්ද්‍ර ග්‍රහණ සලාතය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

සූර්්‍යය හා චන්ද්‍ර ග්‍රහණ සලාතය ඉටු කරන්නේ කෙසේද? දේශණය: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ් සීලානි ඔබත් නරඹන්න අන් අය සමගද බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.  

Read more

අල්-කුරානයට අනුව පෘථිවියේ හැඩය (The Quran and the shape of the earth)

  පෘථිවිය ගැන අල්-කුරානයේ විවිධ කරුණු ඇතුලත් කොට ඇත. එම කරුණු වලින් බොහොමයක්ම මිනිසා දැනගත්තේ විසිවන සිය වසේදීය. කෙසේවෙතත් මෙම ලිපියේ අරමුණ පෘථිවියේ හැඩය සම්බන්දයෙන් ඇති කුර්ආන් වැකි ගැන සලකා බැලීමය.

Read more