දෙවිඳුන් විශ්වය මිනිසා-4

ස්වභාව ධර්මය අප අවට පරිසරය නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී අපට බොහෝ අලංකාර, කලාත්මක හා නිශ්චිත සැලසුමක් සහිත ව සියල්ල සැකසී ඇති බව දැක ගත හැකි වනු ඇත. ඇතැම් විට මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මගින් මෙම කලාත්මක සුන්දරත්වය හා සැලසුම් සහගතත්වය විකෘති කොට ඇති අවස්ථා ද ඇත. මේවා සියල්ල ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයන් ලෙස අර්ථ දැක්වීම සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ දැකිය හැක්කකි. මෙයින් අර්ථවත් වන්නේ කුමක් ද? […]

Read more

දෙවිඳුන් විශ්වය මිනිසා-2

“දේව විශ්වාසය” පිළිබඳ සහජ හැඟීම මිනිසා මිහිතලය මත කෙටි කලක් ගත කොට ඉන් සමු ගනී. මරණින් මතු ජීවිතයක් ඇති බව සියලු දහම් උගන්වයි. එසේ නම් මිනිසාගේ ජීවිතයේ අරමුණු අතර මෙලොව හා මතු ලොව ජය ගැනීම ප්‍රමුඛතාවක් දිය යුතු කරුණක් ලෙස අපි දකින්නෙමු. මිනිසා මතු ලොව ජය ගන්නේ මෙලොව ජීවිතය උපයෝගී කර ගනිමිනි. එසේ නම් මෙලොව ජීවිතය අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය […]

Read more