යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇණගසනු ලැබුවේද ? – 07

සංස්කරණය: ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල් පරිවර්තනය: එස්. එම්. මන්සූර් මුස්: යේසූස් වහන්සේ කුරුසියේ තබා ඇණ නොගැසූ බව අල්කුර්ආනය පවසයි: ”තව ද, නියත වශයෙන් ම අල්ලාහ්ගේ රසූල් (වක්තෘ* වරයාණන් වූ ද මරියම්ගේ පුතුණුවන් වූ ද ඊසා (යේසුස් වහන්සේ* අපි ඝාතනය කළෙමු යි ඔවුන් (යුදෙව්වන්* පවසන හෙයින්, (ඔවුහු ශාපයට ලක්වූහ*. ඔවුහු එතුමා ඝාතනය කළේද නැත, කුරුසියේ (ඇණ* ගැසුවේ ද නැත…” (ශු අල්කුර්ආන් 4: […]

Read more

යේසුස් වහන්සේ දෙවිකෙනෙක් ?- 5

සංස්කරණය: ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල් පරිවර්තනය: එස්. එම්. මන්සූර් මුස්: යේසුස් වහන්සේ දෙවිකෙනෙක් ද? කි.බැ: ඔව්, ශු. යොහන් එසේ ලියා ඇත්තේ ය: ”පටන්ගැන්මෙහි දී වාක්‍යයාණෝ සිටි සේක. වාක්‍යයාණෝ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සිටිසේක, වාක්‍යයාණෝ දෙවියන් වහන්සේ ව සිටි සේක.” (බයිබලයේ ශු. යොහන් 1:1* මුස්: දේව ග‍්‍රන්ථයක් එකිනෙකට පටහැනි අදහස් රැුගත් එකක් නොවිය යුතු බව අපි සාකච්ජා කළෙමු. තීරණයකට ද පැමිණියෙමු. සමහර […]

Read more