කියවන්න, අවබෝධ කරගන්න, ක්‍රියාවට නංවන්න, ජයග්‍රහණය ලබන්න!

පහත සඳහන් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ වැකි හොඳින් කියවා තේරුම් ගන්න. එහි ඇති කරුණු ක්‍රියාවට නංවන්න. නිසැකව එය ඔබේ දෙලොව ජීවිත ආලෝකමත් කරනු ඇත.

Read more

අල් කුර්ආනයේ සහ හදීස්වල විස්තර කර ඇති පාරාදීස (Paradise described in the Qur’an and the Hadith)

ස්වර්ගය සහ නරකාදිය දැනටමත් මවා අවසානය. එය සත්‍යයක් මිස මිත්‍යාවක් නොවේ. ඒවා ගැන අපට දැනගැනීමට ඇති එකම මග දෙවියන් පහළ කල දහම පමණි. ඒ අනුව ලොව පහළ වූ සෑම නබිවරයෙකුම ස්වර්ගය සහ නිරය ගැන විස්තර කොට ඇත. අල් කුරානයේ ද ස්වර්ගය සහ නිරය පිලිබඳ බොහෝ විස්තර දැකිය හැකිය. එහෙත් අරාබියෙන් විස්තර කොට ඇති ස්වර්ගයේ සහ නිරයේ විස්තර වෙනත් භාෂාවකින් තේරුම් […]

Read more

ඉවසීමේ සද්ගුණය (The Virtues of Patience)

පවුල් ජිවිතයේ මෙන්ම සමාජය තුල ජාතින් අතර ගැටුම් ඇති වීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ ඉවසීම නැතිකමය. ඉවසීම ඇතොත් මිනිසාට බොහෝ දේවල් ජය ගත හැකි වනු ඇත. අඩුම තරමින් සිදුවීමට යන විශාල අලාබහානි  වලක්වා ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත් වර්ථමාන සමාජය තුල ඉවසීමේ ගුණය විශාල ලෙස පිරිහීමට පත්ව තිබීම කනගාටුවට කරුණකි.

Read more

ජයග්‍රහණය හිමි විශ්වාසවනත්යින්ගේ උසස් ගුණාංග!

සැබවින්ම ජයලැබූ විශ්වාසවන්තයින්ගේ උසස් ගුණාංග: 1- ඔවුන් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව බිය බැතිව සලාතය ඉටු කරති. 2- ඔවුන් අනවශ්‍ය දෙයින් ඉවත්වී සිටිති. තමන්ගේ කට හා කය අනවශ්‍ය දෙයින් ආරක්ෂා කරගනිති. 3-සකාත් (ශුද්ධකාරක බද්ධ ගණන් බලා නොවරදවා) ඉටු කරති.

Read more
1 2 3