විද්‍යාත්මක සත්‍යයක් වූ පරිණාමවාදය පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මතය කුමක් ද?

පරිණාමවාදය විද්‍යාත්මක සත්‍යයක් ලෙස හුවා දැක්වීමට අදේවවාදීන් හා අදේවවාදී විද්‍යාඥයින් විසින් අප්‍රතිහත උත්සාහයක යෙදී සිටින බව ඉතාම පැහැදිලිය. මෙම කරුණු පිළිබඳ සත්‍යය විශ්ලේෂණයක යෙදුණු විට එහි සැබෑ ස්වරූපය අවබෝධ කරගැනීමට හැකිවේ යැයි අපි විශ්වාස කරන්නෙමු. එහෙයින් ඒ පිළිබඳ ව වූ සාකච්ඡාවට අප හා එක්වන ලෙස කාරුණිකව ආරාධනා කරන්නෙමු.

Read more

මිනිසා වඳුරන්ගෙන් පරිණාමය වූවාද? (Did Human evolve from monkeys?)

වර්ෂ 1859 දී චාල්ස් ඩාවින් එම යුගයේ තිබුණු විද්‍යාත්මක පහසුකම් අනුව සිදු කරනු ලැබූ නිරීක්ෂණ මත ඔහුගේ පරිණාමවාදය ඉදිරපත් කලත් විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමග එම වාදයට තිබුණු පිළිගැනීම අඩු වීමට පටන් ගෙන ඇත. ඊට ප්‍රධාන හේතුව නවීන විද්‍යාව හමුවේ එම වාදය සනාත කිරීමට නොහැකි වීමයි.  

Read more