දුම්පානය කිරීමේ අනිසි විපාක (Effects of smoking)

දුම් වැටි නිසා මිනිසාගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට විශාල ලෙස හානි සිදු වන්නේය. එහෙත් එහි නරක ප්‍රතිපල දැකිය හැක්කේ කල් ගත වීමෙන් පසුය. මෙම ප්‍රමාදය හේතුවෙන් බොහෝ උගතුන් පවා දුම්වැටි පානයට පුරුදු ව සිටිති. උගතුන් එය පානය කිරීමේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස නුගතුන් ද එය අනුකරණය කරනු දැකිය හැකිය.

Read more