දෙවිඳුන් කාරුණික නම් අයහකම, දුක හා වේදනාව පැවතිය හැක්කේ කෙසේ ද ?

අදේවවාදී සාකච්ඡාවන් හි ලොව පවතින අයහකම, දුක හා වේදනාව ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී. ජර්මානු අදේවවාදියෙකු හා කාව්‍ය කරුවෙකු වූ ජෝර්ජ් බුක්නර් පවසන පරිදි ‘අදේවත්වයේ නොසෙල්විය හැකි ගල් පව්ව ලොව පවතින අයහකම, දුක හා වේදනාවයි’ (Randy Alcorn, If God is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil (Colorado Springs, Colorado: Multnomah Books, 2009), p. 11). එනම් ලොව අයහකම, දුක හා […]

Read more

දෙවිඳුන් විශ්වය මිනිසා-3

විශ්වයට ආරම්භයක් තිබේ ද?   1948 දී හෙර්මන් බොන්ඩි (Hermann Bondi), තෝමස් ගෝල්ඩ් (Thomas Gold) හා ෆ්‍රෙඩ් හොයිල් (Fred Hoyle) යන තාරකා ශාස්ත්‍රඥයින් විසින් විශ්ව ස්ථායී න්‍යාය (Steady State Theory) නමින් න්‍යායක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම න්‍යායට අනුව විශ්වය සදාතනික බවත් එනිසාම මුල් හේතුවක් හෝ විශ්ව නිර්මාණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් හෝ පැන නොනගින බවත් ඒත්තු ගන්වන්නට විශාල ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයක් දියත් කරන ලදී. […]

Read more