ඉස්ලාමීය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ප්‍රධාන පාඩම්

කතෘ: අබ්දුල් අසීස් බින් මර්සූක් අත්තරීෆී හෆිලහුල්ලාහ් සිංහල අනුවාදය: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන් විචාරය කිරීම: නලීම් ඉස්සද්දීන් පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න ඉස්ලාමීය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ප්‍රධාන පාඩම්  

Read more

අභිමානවත් අල්කුර්ආනය හා පාරිශුද්ධ නබි වදන් ඇසුරින් ඉස්ලාමීය ප්‍රතිපත්ති විග්‍රහය

කතෘ: ආචාර්ය අහ්මද් බින් අබ්දුර් රහ්මාන් අල්කාළි සිංහල අනුවාදය: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන් විචාරය කිරීම: මාහිර් රම්දීන් පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න අභිමානවත් අල්කුර්ආනය හා පාරිශුද්ධ නබි වදන් ඇසුරින් ඉස්ලාමීය ප්‍රතිපත්ති විග්‍රහය

Read more

දෙවිඳුන් කාරුණික නම් අයහකම, දුක හා වේදනාව පැවතිය හැක්කේ කෙසේ ද ?

අදේවවාදී සාකච්ඡාවන් හි ලොව පවතින අයහකම, දුක හා වේදනාව ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී. ජර්මානු අදේවවාදියෙකු හා කාව්‍ය කරුවෙකු වූ ජෝර්ජ් බුක්නර් පවසන පරිදි ‘අදේවත්වයේ නොසෙල්විය හැකි ගල් පව්ව ලොව පවතින අයහකම, දුක හා වේදනාවයි’ (Randy Alcorn, If God is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil (Colorado Springs, Colorado: Multnomah Books, 2009), p. 11). එනම් ලොව අයහකම, දුක හා […]

Read more

දෙවිඳුන් විශ්වය මිනිසා-3

විශ්වයට ආරම්භයක් තිබේ ද?   1948 දී හෙර්මන් බොන්ඩි (Hermann Bondi), තෝමස් ගෝල්ඩ් (Thomas Gold) හා ෆ්‍රෙඩ් හොයිල් (Fred Hoyle) යන තාරකා ශාස්ත්‍රඥයින් විසින් විශ්ව ස්ථායී න්‍යාය (Steady State Theory) නමින් න්‍යායක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම න්‍යායට අනුව විශ්වය සදාතනික බවත් එනිසාම මුල් හේතුවක් හෝ විශ්ව නිර්මාණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් හෝ පැන නොනගින බවත් ඒත්තු ගන්වන්නට විශාල ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයක් දියත් කරන ලදී. […]

Read more