සුවිශේෂිවූ දහම ඉස්ලාම්! (AV)

මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම දායාදයක් වූ ඉස්ලාම් දහම ඉතා සරල හා ප‍්‍රායෝගිකවූ දිවි පෙවෙතකි. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

සයවන බුද්ධිය හෙවත් විඥානය

මුළු විශ්වයම මවා පරිපාලනය කරන්නේ එකම දෙවියෙකු විසින් යන්න ඉස්ලාම් දහමේ මූලික ප්‍රතිපත්තියයි. මෙසේ මෙම මතය ඉදිරිපත් කරද් දී එයට එරෙහිව සමහරක් අදේවවාදීන් හා දර්ශන වාදීන් විවිධ තර්කයන් ඉදිරිපත් කරයි.

Read more

මුස්ලිම්වරුන් තුළ ආගමික සදාචාරයක් හැදියාවක් තියෙනවා

අනුරාධපුර ගාලදිවුල් වැව ශ්‍රී සුමංගල මහා විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත දොඹවලගම ශ්‍රී අභිනවාරාමාධිපති රැලිපනාවේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමිපාදයාණන් වහන්සේ සමග 2006-08-13 දින පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක්

Read more