ඉස්ලාම් දහම සහ මුහම්මද් නබිතුමා (Islam and Prophet Muhammad)

ඉස්ලාම් දහම ආදම් නබි තුමාගෙන් පටන්ගෙන මුහම්මද් නබි තුමාගෙන් නිමා කොට ඇත. මෙම නබිවරුන් දෙදෙනාට අමතරව සිය දහසකට වඩා වෙනත් නබිවරු මෙලොවට පැමිණ ඇත. ඔවුන්ගෙන් 25 දෙනෙකුගේ නම් පමණක් අල්-කුරානයේ සඳහන් වන්නේය. නබිවරුන්ට පැවරෙන ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ දෙවියන් පහල කරන දහම් පණිවිඩය නිවැරදිව ජනතාව අතරට ගෙන යාමය. ඒ අනුව ඔවුන් සියළු දෙනාම ඔවුන්ට පැවරුණු වගකීම බොහෝ දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ වුවද ඉටුකර […]

Read more

අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාව ඔබ අවංකව ආදරය කරන්නෙකු නම්!

ප්‍රශ්නය: අල්ලාහ්ගේ අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමන්ව මා අවංකව ආදරය කරන්නෙකුද? එය දැනගන්නේ කෙසේද?   පිළිතුර:   1- නිරතුරුව අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා පිළිපැදිය යුතුය.

Read more

මානව හිතවාදි මුහම්මද් නබි නායක තුමා – (AV)

මෙලොවට අවසන් වශයෙන් පැමිණී මුලු ලොවටම කරුණාව වූ අවසන් දූතවරයා පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 04-10-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.40 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/maamanithar-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 90.49 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Mahatmapurushayan.flv” /]

Read more

අබ්දුල්ලාහ් මනුලාල්ගෙන් සටහනක්

දැහැමි ජීවිතයකට ඉස්ලාම් මග පාදයි පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි කරුණාබර වැඩිහිටියනිæ සහෝදර සහෝදරියනිæ මිනිසෙකු වශයෙන් උපත ලැබීමට වාසනාව ලද ඔබ අපි හැම දෙනාම ප්‍රධාන වශයෙන් සැළකිය යුතු කාරණා ගැන නිරතුරුව සිහි කල්පනාවට ගෙන නිවැරදි දැක්මක් තුළින් ජීවන කි්‍රයාවලියට නැගිය යුතුය. මේ සඳහා අපගේ බුද්ධිය පෝෂණය කිරීමට දැනුම ලබා දිය යුතු අතර එම දැනුම ලබාගැනීමේදී සත්‍යවූත් නිවැරදි වූත් ලොව අනුමත කරන […]

Read more