ආගම යල්පැන ගිය දෙයක්ද? -04

සමහර මුළා වූ පුද්ගලයන් සිතන්නාක් මෙන් වේගයෙන් පියාසර කරන ගුවන් යානා, පරමාණු බෝම්බ, ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර හා දිදුලන විදුලි පහන් තිබීම ප්‍රගතිය යන්නට පර්යාය නාමයක් නොවේ. මිනිස් ගුණ දහම්වල ප්‍රගතිය විනිශ්චය කිරීමේදී මේ දේවල් නිර්ණායකයක් නොවේ.

Read more

හිජාබ් එහි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? -3

10- තබර්රුජය යුදෙව්වන්ගේ මාර්ගයකි! රටවල් ගණනාවක් විනාශ කිරීමටත් නොමග යැවීමටත් කාන්තාවන් අතකොළු බවට පාවිච්චි කළවුන් ය යුදෙව්වන්. ඔවුන් නොයෙකුත් සංවිධාන ඇතිකර ඒවා තුළින් අප‍්‍රමාන ප‍්‍රයෝජන ලබාගැනීම සඳහා තබර්රුජය ප‍්‍රබල ආයුධයක් ලෙස පාවිච්වි කළ බව රහසක් නොවේ.

Read more