රමළාන් සමයේ ගෙවි ගිය දින කිහිපය පිළිබඳ ඔබ ඔබෙන්ම විමසාගන්න!

උදාවී ඇති පිං බර රමළාන් සමය ඔබෙන් සමුගෙන යෑමට පෙර අවදිවන්න! දින කිහිපයක් පමණක් ගෙවී ඇති මෙම මොහොතේ, ගෙවුනු එම දින කිහිපය පිළිබද ඔබ සෑහීමට පත්වෙනවාද? ඔබ ඔබෙන්ම මෙම ප්‍රශ්න කිහිපය විමසාගන්න. පිළිතුරු සැපයීමට පෙර මොහොතක් නවතින්න! “සැබවින්ම සෑම නිමේෂයකම අල්ලාහ් ඔබව නිරීක‍ෂණය කරන බව අමතක නොකරන්න! ඔබේ බාහිර හා අභ්‍යන්තරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ඥානය ඔහු සතු බව සිහි තබාගන්න!

Read more

ජීවිතය පරීක්ෂාවක් වන්නේ ඇයි?? (Why life is a test?)

ඉස්ලාම් දහම අනුව මෙලොව ජීවිතය පරික්ෂාවකි. ඒ අනුව පොහොසත් දුප්පත් රෝගී නිරෝගී යන සියළු දෙනාම ඊට මුහුණ දිය යුතුය. කෙසේ වෙතත් මිනිසුන්ගෙන් ඇතැම් අය ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමට නොහැකිව සිය දිවි හානි කර ගනිති. සැබවින්ම ඔවුන් මෙලොව ජීවිතයේදී පමණක් නොව පරලොව ජීවිතයේදී ද පරාජිතයින් වෙති. ඇයිද යත් ඔවුන් මෙලොවදී ලැබූ එකම අවස්ථාව අහිමිකර ගත් අය නිසාය.

Read more

මිනිසා මැවීමේ පරමාර්ථය?

මන්ද ඔබ මොහොතකට ඔබ පිළිබඳ ස්වයං පරීක‍ෂණයක නොයෙදෙන්නෙ? ඔබට හැෙඟනවාද මේ ගෙවන්නාවූ ජීවිතය සදාතනිකයි කියා? ඔබ වටා ඉන්න හිත මිතුරන්, ඥාතීන් ඔබට නියමිත මරණය වළක්වයි කියා හෝ, ඔබේ මරණින් පසු පිහිට වෙයි කියා හෝ ඔබ සිතනවාද?

Read more