පශ්චාත්තාපය පිළිගනු ලැබීමට පවතින කොන්දේසි මොනවාද?

1- ඔබ කළ පාපයෙන් ඉක්මනින් මිදී අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය. 2- ඔබ කළ පාපය වෙනුවෙන් පසුතැවිලි වී දුක්වී අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය. 3- කිසි විටක එම පාපය යළි නොකරමි යන ස්ථීර අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය.

Read more

ඔබට නියම සැනසීම අවශ්‍යද? (AV)

සෑම මිනිසෙකුම සොයන නියම සැනසීම ලබාගත හැකි මාර්ගයන් මොනවාද? යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 20-02-2010 ස්ථානය: දම්මාම් – සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 19.59 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/Sanseema.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 116.41 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/peace-2.flv” /]

Read more

අපේ පශ්චාත්තාපය පිවිතුරුද? – (AV)

පශ්චාත්තාපය යනු ඉතා උසස් යාඥාවකි. එහි අවශ්‍යතාවය, වැදගත්කම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 25-08-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි, දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

හිජාබ් එහි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? -04

හිජාබ් අඳින්නන් සැලකිය යුතු අවශ්‍ය අනිවාර්්‍ය කරුණු! 1 : ශරීරය සම්පූර්ණයෙන් වැසීම ! ”හිජාබ් වෙත හැරීම – තෙවෙනි කොටස” ග‍්‍රන්ථයේ කතෘ තම ග‍්‍රන්ථයෙහි, කාන්තාවන් තම මුහුණ සහ අතේ මැණික් කටුවෙන් පහළ කොටස වැසිය යුතු නම් වූ අදහස දරණ බව කියයි. තවත් සමහර විද්වතුන්, කාන්තාවන් තමන්ට ද තමන්ගෙන් අනෙක් අයට ද කිසියම් කරදරයක් ඇති නොවන අන්දමින් මුහුණ සහ අතේ මැණික් කටුවෙන් […]

Read more