නවක මුස්ලිම්වරුන් සඳහා අත්වැළක්!

නවක මුස්ලිම්වරුන් සඳහා සහ ප්‍රාථමික අවදියෙහි සිටින මුස්ලිම්වරුන්ට මෙම කෘතිය ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය. මෙම කෘතිය කියවීම සඳහා Link එක මත ඔබන්න. ප්‍රකාශනයඃ අල්ජුෙබෙල් කැඳවීමේ මධ්‍යස්ථානයෙහි අධ්‍යයන හා එළි දැක්වීම ඒකකය, සවුදි අරාබියාව. පරිවරත්නය: අස්හර් යූසුෆ් මෙම පොතෙහි ඇතුලත්: පටුන

Read more

නැවුම් හරවත් ග්‍රන්ථයක ප්‍රවේශය “පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම”

“පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම”   ළඟදී දොරට වැඩුනු “පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම” නම් ග්‍රන්ථය ඉස්ලාමීය දැනුම් පිපාසයට පැන් දෝතක් වනු ඇත. ඔබ එය මිළදී ගෙන ඉන් ඉමහත් ප්‍රයෝජන ලබාගන්න. එම්.එෆ්. අජ්වාඩ් විසින් රචිත මෙම ග්‍රන්ථය දැන් ඔබට කොළඹ මරදාන පිහිටි ඉස්ලාමික් බුක් හවුස් වෙතින් හෝ 071-3121968 නැතහොත් 077-0111290 අංකවලින් එකක් අමතා තැපැල් මගින් ලබා ගත හැකිය (තැපැල් ගාස්තු අයකරනු නොලැබේ). 

Read more