කුරානයට අනුව පෘථිවියේ හැඩය කුමක්ද? (Shape of the world according to the Quran?)

  කුරානය පහල වීමට පෙර පෘථිවිය පැතලි තැටියක් බව පිළිගෙන ඇත. කොලම්බස් පවා පෘථිවිය පැතලි තැටියක් යැයි සඳහන්කොට තිබේ. එසේ තිබියදී අල්-කුරානයට අනුව පෘථිවිය ගෝලාකාර වස්තුවක් බව ඍජුවම සහ වක්‍රාකාරව පවසා තිබීම විශේෂත්වයකි. කෙසේ වෙතත් ඇතැම් අය කුරානයේ ඇති 79 වැනි ප්රිජ්චේදයේ 30 වන වගන්තිය අනුව පෘථිවිය තැටියක් යැයි කීම ඔවුන්ගේ නොදනුමේ තරම කියා පෑමකි. අල්-කුරානයේ (79:30) වගන්තියේ සිංහල පරිවර්තනය […]

Read more

ඌරු මස් අනුභවය තහනම් ඇයි?

ප‍්‍රශ්නය: මම වැඩකරන්නේ රෙස්ටූරන් එකක. මම ත්‍රුබජය ක‍්‍රමයට උයන්නට ඉගෙනගන්නවා. ඌරු මස් එහෙම හදන්න ඉස්ලාම් තුළ අනුමැතිය තිබෙනවාද? සහෝදරයෙකු පැරිසයේ සිට ….

Read more