මුහම්මද් තුමාණන් විසින් බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කර අල් කුර්ආනය සැකසු බව සත්‍යය ද?

මෙහි පළමු ලිපියෙන් මුස්ලිම්වරුන් අනුගමනය කරන්නේ බයිබලයේ පළමු ගිවිසුම බවට ඇති මතය පිළිබඳ ව කරුණු ඉදිරිපත් කළෙමු. මෙම ලිපියෙන් මුහම්මද් තුමාණන් විසින් බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කොට අල් කුර්ආනය සැකසු බවට ඇති මතය විමසා බලන්නට අදහස් කරන්නෙමු. 

Read more

ඉස්ලාමිකයින් අනුගමනය කරන්නේ බෛබලයේ පැරණි ගිවිසුම නේද? 

බයිබලයෙන් තොරතුරු පිටපත් කොට අල් කුර්ආනය මුහම්මද් තුමාණන් විසින් සකස් කළ බවට විශේෂයෙන් ම ඇතැම් කිතුනු සහෝදරයින්ගෙන් චෝදනාවක් දකින්නට ඇත. මේ පිළිබඳ ව සවිස්තරාත්මක ව සාකච්ඡා කරන්නට අපේක්ෂා කරන්නෙමු. මුස්ලිම්වරුන් බයිබලයේ පැරණි ගිවිසුම අනුගමනය කරන බවට ද මතයක් ඉදිරිපත් වී ඇත. මෙම ලිපියෙන් දෙවනුව සඳහන් කළ මතය පිළිබඳ ව කරුණු පැහැදිලි කොට තවත් ලිපියකින් පළමු චෝදනාවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් […]

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 10

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් අල්-කුර්ආනය සදා වලංගු පණිවිඩයක් වීමට අත්‍යවශ්‍ය දෙවන කරුණ වන්නේ එය පහළ කරනු ලැබු භාෂාව සදා ජීවමාන එකක් විය යුතුය යන්නය. එය පහළ කරනු ලැබු භාෂාව ක්‍රමයෙන් ජනවහරින් ඉවත් වෙමින් හෝ ඉවත් වුවක් ලෙස හෝ ඇති නම් එම පණිවිඩය ජනයාට සදා ප්‍රයෝජනවත් ලෙසින් අවබෝධ කරගෙන එමගින් තම ජිවිතය සකස් කරගැනිමට හැකි එකක් බවට පත් නොවනු ඇත.

Read more

යේසුස් වහන්සේ ඇමතු දෙවියන්!

මාතර බලා ධාවනය වන දුම්රිය බලාපොරොත්තුවෙන් මම වැල්ලවත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙහි සිටියෙමි. එවිට කතෝලික සහෝදරයෙක් එහි සිට සැමෝටම පොත් පිංචයක් බෙදා දුන්නේය. මටත් එකක් ලැබිණි.

Read more
1 2 3