පවුල් ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය!

සත්ව ලෝකයේ විවාහයෙන් ආරම්භවන පවුල් සංස්ථාවක් ඇත්තේ මිනිස් පරපුර අතරේ පමණි. විවාහය හා පවුල් ජීවිතය පිලිබඳ ව විමසීමක යෙදීමෙන් එහි සාර්ථකත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකිවේ යැයි සිතන්නෙමු.

Read more

ආදර්ශමත් ඉස්ලාමීය පවුල (AV)

ඉස්ලාමීය පවුලක් තුළ තිබිය යුතු උසස් ආදර්ශයන් කිහිපයක් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 16-06-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.46 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/islamifamily.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 111 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/islamicfamily.flv” /]

Read more

කට ප‍්‍රවේසම් කරමු! – 2

මුවින් සිදුවන දුරාචාරය සැබවින්ම අල්ලාහ් ආදම්ගේ පුත‍්‍රයාට දුරාචාරයෙන් කොටසක් ලිය ඇත. සැකයකින් තොරව මිනිසා එය ලබාගන්නේය. දෑස් මගින් සිදුවන දුරාචාරය (වැරදි* බැල්ම වේ. මුවින් සිදුවන දුරාචාරය (වැරදි* දේ කථා කිරීමයි. සිත යමක් ඉටු කරගැනීමට කැමති වෙයි, එයට ලැදි වෙයි. ලිංගාශ‍්‍රිත පෙදේස ඒ සියල්ල සැබෑකරයි. බොරු ද කරයි.” යනුවෙන් නබි (සල්* තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්. අබූදාවුද්*.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-11

11 මහර් (විවාහ පරිත්‍යාගය* මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතයේ ප‍්‍රධාන අංගය වන්නේ විවාහයයි. විවාහය අනිවාර්ය කළ දෙවියන් තම දේවග‍්‍රන්තයවූ අල්-කුර්ආනය මගින් තම ¥තයාණන්වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්* තුමා මගින්ද විවාහය සිදුකළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරයි. එම විවාහයේ බීජ මූලය හැටියට සඳහන් කරනුයේ මහර් (විවාහ ගාස්තුවයි*. ”ඔබලා අතර සිටින යහපත් ගතිගුණ ඇති ගැහැණුන් විවාහ කරගන්න”. (අල්-කුර්ආන් 3ඃ4*

Read more
1 2