ආදර්ශමත් ඉස්ලාමීය පවුල (AV)

ඉස්ලාමීය පවුලක් තුළ තිබිය යුතු උසස් ආදර්ශයන් කිහිපයක් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 16-06-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.46 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/islamifamily.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 111 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/islamicfamily.flv” /]

Read more

කට ප‍්‍රවේසම් කරමු! – 2

මුවින් සිදුවන දුරාචාරය සැබවින්ම අල්ලාහ් ආදම්ගේ පුත‍්‍රයාට දුරාචාරයෙන් කොටසක් ලිය ඇත. සැකයකින් තොරව මිනිසා එය ලබාගන්නේය. දෑස් මගින් සිදුවන දුරාචාරය (වැරදි* බැල්ම වේ. මුවින් සිදුවන දුරාචාරය (වැරදි* දේ කථා කිරීමයි. සිත යමක් ඉටු කරගැනීමට කැමති වෙයි, එයට ලැදි වෙයි. ලිංගාශ‍්‍රිත පෙදේස ඒ සියල්ල සැබෑකරයි. බොරු ද කරයි.” යනුවෙන් නබි (සල්* තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්. අබූදාවුද්*.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-11

11 මහර් (විවාහ පරිත්‍යාගය* මිනිසාගේ සමාජ ජීවිතයේ ප‍්‍රධාන අංගය වන්නේ විවාහයයි. විවාහය අනිවාර්ය කළ දෙවියන් තම දේවග‍්‍රන්තයවූ අල්-කුර්ආනය මගින් තම ¥තයාණන්වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්* තුමා මගින්ද විවාහය සිදුකළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරයි. එම විවාහයේ බීජ මූලය හැටියට සඳහන් කරනුයේ මහර් (විවාහ ගාස්තුවයි*. ”ඔබලා අතර සිටින යහපත් ගතිගුණ ඇති ගැහැණුන් විවාහ කරගන්න”. (අල්-කුර්ආන් 3ඃ4*

Read more

ප‍්‍රශ්න හා පිළිතුරු (AV)

ප‍්‍රශ්නය: සිය බිරිඳ ස්පර්ෂ කිරීමෙන් දෝවනය නිෂ්ඵල වෙයිද? දිනය: 15-02-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more