5- අවසාන දිනය කෙරෙහිවූ විශ්වාසය! (AV)

අවසාන විනිශ්ච දිනය පිළිබඳ සෑම ශාස්තෘවරයෙකුම ඒ ඒ සමාජයන්ට අවවාද, අනුශාසනා කළහ. එය මිනිසාගේ සියළු කි‍්‍රයා කලාපයන් වෙනුවෙන් ප‍්‍රතිඵල හිමිවන දිනයයි. අල්ලාහ්ට අවනතව ජීවත්වූ සැබෑ විශ්වාසවන්තයින්ට සදාතනික සෞභාග්‍යවූ ස්වර්ගයද, අල්ලාහ්ගේ අණට පිටුපා කටයුතු කළ පාපිෂ්ටයින්ට නිරයද හිමිවන දිනයයි. අබ ඇටයක ප‍්‍රමාණයට හෝ අයුක්තියක් සිදු නොවන යුක්තිය අකුරටම ඉටු වන දිනයයි. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

අල්ලාහ්ගේ සෙවනැල්ලට සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

සකස් කිරීම: ඉබ්නු අබ්දුර් රහ්මාන් බදුල්ල මේ ලෝකයේ මිනිසා මවනු ලැබූ දා පටන් ඉතා යහපත් ධාර්මික ජිවිතයක් ගත කරන්නෝ මෙන්ම, ඉතා පාපි අධර්මිෂ්ඨ ජිවිතයක් ගත කරන්නෝ ද වෙති. මෙම ලෝකය පැවැත්වෙන තුරු මෙම තත්ත්වය පවති. ඇතැම් අවස්ථාවල දී ඉතා යහපත් ගුණාංගයෙන් පිරි සත්පුරුෂයින් අසත්පුරුෂයින්ගේ වද වේදනාවන් වලින් පීඩා විඳිති. අධර්මිෂ්ඨයින් මේ ලෝකයේ සුර සැප විඳිති. ඔවුන්ගේ අකටයුතුකම් වලට දඬුවම් නොවිඳ මෙලොවින් […]

Read more
1 2