ජේසුතුමා දෙවිකෙනෙක්ද? (Is Jesus God?)

ජේසු තුමා දෙවිඳුන් ද නැද්දැයි බැලීමට කලින් දෙවියන් ගැන අර්ථ දැක්වීම කුමක්දැයි සලකා බැලීම ප්‍රයෝජනවත් ය. දෙවියන් ගැන සෑම ඒක දේවවාදී දහමකම විස්තර කොට ඇත්තේ විශ්වය මවා පාලනය කරන අති උත්තරීතර තැනැත්තා ලෙසය. බයිබලයට අනුව දෙවියන් එක් කෙනෙක් ය. 

Read more

ඉස්ලාමයේ ප්‍රධානතම කාන්තා අයිතිවාසිකම

ප්‍රශ්නය: ඉස්ලාමයේ ප්‍රධානතම කාන්තා අයිතිවාසිකම මොනවාද? ෆාතිමා ෂෆ්නා… පිළිතුර: වත්මන් ලෝකය තුළ කාන්තාව සළකනු ලබන්නේ හුදු වාණිජ භාණ්ඩයක් සේ පමණි. නමුත් ඉස්ලාම් ඇය එසේ නොසළකා උසස් ගරුත්වයක් ලබා දෙයි. ඇය අල්ලාහ්ට අවනතව ජීවත්වන විට පිරිමියාට නොදෙවැනි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් අල්ලාහ් ඉදිරියේ ඇයට හිමිවෙයි.

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන්-02

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි 3 වැනි පරිච්ඡේදය ”ආල ඉම්රාන්” හි සඳහන් ප‍්‍රාර්ථනාවන් මෙම ලිපිය තුළින් විස්තර කිරීමට අපේක්‍ෂා කරමු. අපගේ මෙම ලිපියේ ඒකායන පරමාර්ථය:

Read more