“ලයිලතුල් කද්ර්” කීර්තිමත් රාත්‍රිය!

සියළු ප්‍රශංසා විශ්වයාධිපති අල්ලාහ්ටම හිමිවේ. ඔහුගේ කරුණාව හා දයාව නබි (ﷺ) තුමන්ට හා එතුමන්ගේ ඥාතීන්ට ද, මිත්‍රයින්ට ද හිමිවේවා! රමලාන් මස අවසන් දවස් දහයට පවතින සුවිශේෂත්වය තුළින් මුළු රමලාන් සමයම බැබළෙයි. මෙයට සාධක වශයෙන් පහත සඳහන් කරුණු උපුටා දැක්විය හැක:

Read more

ඉඃතිකාෆ් පිළිබඳ දැනගනිමු!

ඉඃතිකාෆ් නම් වචනයෙහි අර්ථය: රැඳී සිටීමයි. ආගමික කෝනයෙන් ඉ:තිකාෆ් යනු අල්ලාහ්ගේ මස්ජිදයෙහි ඔහුට යාඥා කරමින් අඛණ්ඩව රැඳී සිටීමයි. ඉඃතිකාෆ් නම් යාඥාවෙහි මූලික අරමුණ නම්: මැවුම් කරුවා සමග සම්බන්ධතාව අැති කර මැවීම් සමග වූ සම්බන්ධතාව විසන්ධි කිරීමයි. යනුවෙන් ඉමාම් ඉබ්නු රජබ් රහිමහුල්ලාහ් පවසයි. ඉඃතිකාෆ් යනු මූලිකත්වය දෙමින් ඉටු කළ යුතු සුන්නතයකි. නබි (ﷺ) තුමන් රමළාන් මාසයෙහි අවසන් දවස් දහය සෑම වසරක් […]

Read more

මස්ජිදයක සහ වෙනත් දේවස්ථාන අතර වෙනස (The difference between a mosque and other other places of worship)

නබිතුමා නිර්මාණය කළ සෑම මස්ජිදයක්ම ඉතා චාම්ය. එම ගොඩනැගිලි සඳහා අධික ලෙස වියදම් කළේ නැත. එබැවින් එක්තරා අවස්තාවක කාන්තාර වැසියෙක් ඔහුගේ නොදැනුවත්කම නිසා මස්ජිදය තුල මුත්‍රා කොට ඇත. එම අවස්ථාවේදී නබිතුමා ඔහුට බැන වැදුනේ නැත. ඒ වෙනුවට ඔහුව තමන් වෙත කැඳවා දේවස්ථානයක දී හැසිරිය යුතු අන්දම කියා දී තිබේ. ඉන් පසුව එම ස්ථානයට වතුර බාල්දියක් හැලීමට නියම කොට ඇත.

Read more
1 2 3 4