“ලයිලතුල් කද්ර්” කීර්තිමත් රාත්‍රිය!

සියළු ප්‍රශංසා විශ්වයාධිපති අල්ලාහ්ටම හිමිවේ. ඔහුගේ කරුණාව හා දයාව නබි (සල්) තුමන්ට හා එතුමන්ගේ ඥාතීන්ට ද, මිත්‍රයින්ට ද හිමිවේවා! රමලාන් මස අවසන් දවස් දහයට පවතින සුවිශේෂත්වය තුළින් මුළු රමලාන් සමයම බැබළෙයි. මෙයට සාධක වශයෙන් පහත සඳහන් කරුණු උපුටා දැක්විය හැක:

Read more

ඉඃතිකාෆ් පිළිබඳ දැනගනිමු!

ඉ:තිකාෆ් නම් වචනයෙහි අර්ථය: රැඳී සිටීම. ආගමික කෝනයෙන් ඉ:තිකාෆ් යනු අල්ලාහ්ගේ මස්ජිදයෙහි ඔහුට යාඥා කරමින් අඛණ්ඩව රැඳී සිටීම. ඉ:තිකාෆ් නම් යාඥාවෙහි මූලික අරමුණ නම්: මැවුම් කරුවා සමග සම්බන්ධතාව අැති කර මැවීම් සමග වූ සම්බන්ධතාව විසන්ධි කිරීමයි. යනුවෙන් ඉමාම් ඉබ්නු රජබ් රහිමහුල්ලාහ් පවසයි. ඉ:තකාෆ් යනු මූලිකත්වය දෙමින් ඉටු කළ යුතු සුන්නතයකි. නබි (ﷺ) තුමන් රමළාන් මාසයෙහි අවසන් දවස් දහය සෑම වසරක් පාසාමා […]

Read more

මස්ජිදයක සහ වෙනත් දේවස්ථාන අතර වෙනස (The difference between a mosque and other other places of worship)

නබිතුමා නිර්මාණය කළ සෑම මස්ජිදයක්ම ඉතා චාම්ය. එම ගොඩනැගිලි සඳහා අධික ලෙස වියදම් කළේ නැත. එබැවින් එක්තරා අවස්තාවක කාන්තාර වැසියෙක් ඔහුගේ නොදැනුවත්කම නිසා මස්ජිදය තුල මුත්‍රා කොට ඇත. එම අවස්ථාවේදී නබිතුමා ඔහුට බැන වැදුනේ නැත. ඒ වෙනුවට ඔහුව තමන් වෙත කැඳවා දේවස්ථානයක දී හැසිරිය යුතු අන්දම කියා දී තිබේ. ඉන් පසුව එම ස්ථානයට වතුර බාල්දියක් හැලීමට නියම කොට ඇත.

Read more

මුස්ලිම් නොවන අයට පල්ලියට ඒමට හැකිද?

සෑම දහමකම එම දහමේ කටයුතු සඳහා ආගමික ස්ථාන පිහිටුවා තිබීම අප පොදුවේ දකින තත්ත්වයකි. නැමදුම් ඉටු කිරීම, ආගමික දේශනා පැවැත්වීම, ආගමික අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යෑම මෙන්ම සමාජ හා සංස්කෘතික කටයුතු ඉටු කිරීම වැනි මිනිසාගේ යහපත උදෙසා කරන්නා වූ ක්‍රියාවන් සඳහා මෙම ආගමික ස්ථාන කටයුතු කරන බව අපි දැක ඇත්තෙමු. 

Read more
1 2 3 4