| Home | Contact Us |

අපේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 50 views

මුස්ලිම් නොවන අයට පල්ලියට ඒමට හැකිද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 21st February 2018

සෑම දහමකම එම දහමේ කටයුතු සඳහා ආගමික ස්ථාන පිහිටුවා තිබීම අප පොදුවේ දකින තත්ත්වයකි. නැමදුම් ඉටු කිරීම, ආගමික දේශනා පැවැත්වීම, ආගමික අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යෑම මෙන්ම සමාජ හා සංස්කෘතික කටයුතු ඉටු කිරීම වැනි මිනිසාගේ යහපත උදෙසා කරන්නා වූ ක්‍රියාවන් සඳහා මෙම ආගමික ස්ථාන කටයුතු කරන බව අපි දැක ඇත්තෙමු. 

February 21, 2018 · එම්.අහ්මද් දහ්ලාන් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,605 views

“ලයිලතුල් කද්ර්” ඉතා මහඟු රාත්‍රිය!

කතුවරයා/දේශකයා: on 11th June 2017

සියළු ප්‍රශංසා විශ්වයාධිපති අල්ලාහ්ටම හිමිවේ. ඔහුගේ කරුණාව හා දයාව නබි (සල්) තුමන්ට හා එතුමන්ගේ ඥාතීන්ට ද, මිත්‍රයින්ට ද හිමිවේවා! රමලාන් මස අවසන් දවස් දහයට පවතින සුවිශේෂත්වය තුළින් මුළු රමලාන් සමයම බැබළෙයි. මෙයට සාධක වශයෙන් පහත සඳහන් කරුණු උපුටා දැක්විය හැක:

June 11, 2017 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: නීති රීතීන්, සාරධර්ම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 378 views

ඉඃතිකාෆ් පිළිබඳ දැනගනිමු!

කතුවරයා/දේශකයා: on 4th June 2017

ඉ:තිකාෆ් නම් වචනයෙහි අර්ථය: රැඳී සිටීම. ආගමික කෝනයෙන් ඉ:තිකාෆ් යනු අල්ලාහ්ගේ මස්ජිදයෙහි ඔහුට යාඥා කරමින් අඛණ්ඩව රැඳී සිටීම. ඉ:තිකාෆ් නම් යාඥාවෙහි මූලික අරමුණ නම්: මැවුම් කරුවා සමග සම්බන්ධතාව අැති කර මැවීම් සමග වූ සම්බන්ධතාව විසන්ධි කිරීමයි. යනුවෙන් ඉමාම් ඉබ්නු රජබ් රහිමහුල්ලාහ් පවසයි. ඉ:තකාෆ් යනු මූලිකත්වය දෙමින් ඉටු කළ යුතු සුන්නතයකි. නබි (සල්) තුමන් රමළාන් මාසයෙහි […]

June 4, 2017 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන්, නීති රීතීන්

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 233 views

මුස්ලිම් ආගමික ස්ථානවල සිදුවන්නේ කුමක්ද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 9th April 2017

සැකසුම: මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර් මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන් මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි මව්ලවි නු:මාන් උමර් සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන් සහෝදර අයාස් සාලිහ් ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය

April 9, 2017 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: කෘතීන්

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 205 views

මස්ජිදයෙන් පිටත්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව!

කතුවරයා/දේශකයා: on 10th January 2017

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

January 10, 2017 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: ,  · Posted in: අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන්, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 193 views

මස්ජිදයට පිවිසෙන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව

කතුවරයා/දේශකයා: on 1st January 2017

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

January 1, 2017 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: ,  · Posted in: අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන්, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ, සාරධර්ම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 196 views

මස්ජිදය බලා ගමන් කරන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව!

කතුවරයා/දේශකයා: on 28th December 2016

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

December 28, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: ,  · Posted in: අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන්, සාරධර්ම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 797 views

මුස්ලිම් පල්ලිවලට විරුද්ධව නගන චෝදනා

කතුවරයා/දේශකයා: on 9th February 2013

සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය පැවැත්වූ මාධ්‍යය හමුව. දිනය: 2013 පෙබරවාරි 07

February 9, 2013 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 780 views

ධාතු පිටවූ කෙනෙකුට මස්ජිදයට යෑමට පවතින අවසරය

කතුවරයා/දේශකයා: on 23rd January 2011

ප්‍රශ්නය: මා දිනපතා පස් වේල සලාතය ඉටු කරන කෙනෙකුවෙමි. මට නින්දේ දී ධාතු පිටවෙයි. මට ඒ අවස්ථාවේ දී මස්ජිදයට යා හැකිද? අබ්දුල් මජීද්….

January 23, 2011 · ඉබ්නු යූසුප් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 763 views

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-7

කතුවරයා/දේශකයා: on 4th April 2010

7. නැමදුම් කෙරෙහි කාන්තාවන් සතු අයිතිය. ඉස්ලාමය කාන්තාවට මෙලොව ලෞකික ජීවිතය හා සම්බන්ධ අයිතිවාසිකම් පමණක් නොව පරලොව සැපත සඳහා වන අධ්‍යාත්මික ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්ද සියලූ අයිතිවාසිකම් ලබා දී ඇත.

April 4, 2010 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: කාන්තා පිටුව