විශ්වය බිහි වුයේ කෙසේද? (How did the universe come about?)

ඈත කාලයේදී විශ්වය නිරන්තරයෙන්ම තිබුණු එකක් බව විශ්වාස කොට තිබේ. එහෙත් නවීන විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමගම විශ්වයට ආරම්භයක් තිබිය යුතු බව නිගමනය කොට ඇත. කෙසේ වෙතත් විශ්වය බිහිවුයේ කෙසේද යන්න තවමත් විද්‍යාඥයින්ට ප්‍රහේලිකාවකි.

Read more

විශ්වයේ මැවුම්කරු කව්ද? (Who is the creator of the universe?)

විශ්වයට ආරම්භයක් තිබෙන බව ආගම්වලින් පමණක් නොව විද්‍යාඥයින් පවා පිළිගන්නා සත්‍යයකි. එහෙත් විශ්වයේ ආරම්භය කෙසේ සිදු වුයේද යන්න නිවැරදිව පැවසීමට නබිවරුන්ට මිස විද්‍යාඥයින්ට හැකිවී නොමැත. විශ්වයේ ආරම්භය සම්භන්දයෙන් විද්‍යාඥයින් නොයෙකුත් වාදයන් ඉදිරපත් කලත් ඒවා සියල්ලේම අඩුපාඩු තිබේ. දැනට වැඩියෙන්ම පිළිගැනීමට පත්ව තිබෙන්නේ මහා පිපුරුම් වාදයයි. එහෙත් එම වාදයෙන් විශ්වය නිර්මාණය වු අන්දම සම්පුර්ණයෙන්ම විස්තර කළ නොහැකිය.

Read more