මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 05

සකස්කිරීම:ඉබ්නු මන්සූර් මිනිසාගේ ආරම්භය එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් හා එක් ස්ත්‍රියකගෙන් බව පිළිගැනුමට ඇති යථාර්ථවාදි සාධක කෙරෙහිද අපගේ අවධානය යොමු කරමු. අපගේ පුර්ව නිගමනයන් හා විශ්වාසයන් මොහොතකට පසෙක තබා පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි විචාරාත්මකව සොයා බලමු.

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 04

සකස්කිරීම:ඉබ්නු මන්සූර් දෙවිඳුන් පිළිබඳවවූ මිනිසාගේ මතයන් දෙවිදුන් පිළිබදව මිනිසාට දිය හැකි පිළිතුරු ගැන මීලගට විමසා බලමු. පහත සදහන් පිළිතුරු තුනට අමතරව මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩකඩ ඇති දැයි ඔබම නිගනමය කළයුතු වන්නේය. 1. දෙවිදුන් ඇත. 2. දෙවිදුන් නොමැත. 3. දෙවිදුන් ඇතිද නොමැතිද යන්න ගැන දැනුමකුදු නොමැත.

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 03

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් විශ්වයේ නිර්මාණය පිළිබඳව ඇති විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයන් විශ්වයේ නිර්මාතෘ හා පාලක පරමාධිපති විසින් පහල කරන ලද පණිවිඩයේ (අල් කුර්ආනයේ) අඩංගු කරුණු සමග ඇති අදහාගත නොහැකි එකඟතාවය සැබැවින්ම ප්‍රාතිහාර්යයක් බව අපට පිලිගන්නට සිදුවන අතර එය එම පහළ කරන ලද පණිවිඩයේ සත්‍යතාවය හා එහි දිව්‍යමය ස්වභාවය සහතික කරන්නකි. අපි තවත් කෝණයකින් විශ්වයේ නිර්මාණය පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැත්තෙමු. පිපුරුමක්  […]

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 02

සකස්කිරීම: ඉබ්නු මන්සූර් 1965 දි විද්‍යා පර්යේෂකයින් දෙදෙනෙකු වු අර්නෝ පෙන්සියාස් හා රොබට් විල්සන් විසින් එතෙක් කිසිවෙකු විසින් දැන නොසිටි විකිරණයක් ඇති බව සොයාගන්නා ලදී. මෙයට ඔවුන් විසින් Cosmic Background Radiation (විශ්විය පසුතල  විකිරණය)  යනුවෙන්  නම් කරන ලදී.

Read more
1 2