ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනගහන භීතිකාවට පදනමක් තිබේද?

සැකසුම: මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර් මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන් මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි මව්ලවි නු:මාන් උමර් සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන් සහෝදර අයාස් සාලිහ් ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය

Read more

ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් වරුන්ගේ අතීත පිය සටහන්

ශ්‍රී ලාංකේය මුස්ලිම් වරුන්ගේ අතීත පිය සටහන්-1. (ලංකා යෝනකවරුන්ට ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයක් තිබේ.) සයිරස් ඩී. එෆ්. අබේකෝන් විසිනි. (සිලෝන් ඔබ්සර්වර්, ඉරුදින සංග්‍රහය – 1949 ඔක්තෝබර් 23) “අද දින ලංකා ඩොමීනියන් රාජ්‍යය පුරාම ලංකා යෝනක ජාතිකයෝ ඔවුන්ගේ ජාතික දිනය සමරති. මුල් පදිංචි කරුවන් අරාබියෙන් පැමිණි නමුදු සමස්ත ලංකා යෝනක සංගමය වෙනම අනන්‍යතාවකට සහ නාමයකට හිමිකම් කියති. ලංකා යෝනකවරුන්ගේ මුලාරම්භය ශත වර්ෂ ගණනාවක් […]

Read more